Från skolvärlden till skolvärlden

På Gotit är vår vision att utveckla morgondagens lärande. Vi vill ge skolan – och alla i skolan – de bästa möjliga förutsättningarna. För att kunna göra detta tror vi på en kombination av kompetenser och framförallt en stark grund i just skolan. Det är också därför alla våra utbildare du möter har en bakgrund inom skolvärlden: dels som lärare och dels som administratörer. Det här anser vi är centralt: för att kunna utforma optimala verktyg för skolvärlden, behövs – utöver den tekniska delen – i allra högsta grad en förståelse för den miljö, i vilken verktyget används. Med en inblick i skolvärlden som grundval medföljer en uppfattning om vilka behoven är och hur de kan arta sig från förskola till vuxenutbildning. Och behoven, de ändras ju givetvis över tid. Det är därför vi i dialog med våra kunder både skapar och utvecklar våra produkter. I praktiken innebär detta att våra IT-system är anpassade efter organisationen, och inte tvärtom.

Att ett flertal personer i vårt team har en bakgrund inom skolan har således en rad olika fördelar. En konkret insyn i hur administration kan se ut i skolväsendet idag gör att även den praktiska förståelsen blir en annan: hur verktyg som IT-stöd de facto används på daglig basis av både lärare, administratörer och till exempel föräldrar i deras kommunikation med skolpersonal. Med dessa erfarenheter som grund, är vår ambition att göra administrationen som sker i skolan allt smidigare och skapa funktionella, välanpassade och uppdaterade verktyg. Och till sist men definitivt inte minst: på Gotit brinner vi för att göra skolan bättre. Att ha den referensram och de praktiska erfarenheter som flertalet utav oss har, resulterar även i ett engagemang för skolan som säkerligen inte skulle existera i samma grad utan våra bakgrunder.

Från skolvärlden till skolvärlden.

Från skolvärlden till skolvärlden.

Tack SETT Syd och grattis Maria Borg!

SETT Syd är över för denna gången. Tack för visat intresse för oss och vår utställning på mässan. Vi är väldigt nöjda med vår egen medverkan och har fått många intressanta och lärande möten på plats. Hoppas du fick med dig något hem du också!

Rätt svar kom från Maria Borg från Tvings skola i Tving som därmed har vunnit en iPad mini.
Maria jobbar som Lärare där hon undervisar i Matte/NO. Stort grattis Maria!

Ses vi på SETT Syd?

Den 27-28 oktober är det dags för SETT Syd för första gången på Malmömässan och självklart är vi på plats. Vi kommer framför allt lyfta Skolplatsen, vårt molnbaserade IT-stöd för elevadministration som passar förskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskola.

Så kom förbi vår monter A:18 som ligger utanför föreläsningssalarna A och B längs med mässans högersida, sett från entrén. Förutom att du får hänga med oss från Gotit och lära dig mer om Skolplatsen kommer du även kunna tävla om en iPad Mini.

Nytt elevadministrativt system i Hälsingland

Nytt elevadministrativt system i Hälsingland
De fem hälsingekommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig och Söderhamn samt nybildade Hälsinglands Utbildningsförbund inför från och med i höst ett helt nytt elevadministrativt system. Det var företaget Gotit med säte i Göteborg som vann upphandlingen.

– Vi är en av de få leverantörerna på skolmarknaden som täcker hela behovet från förskola till vuxenutbildning, kommenterar Jörgen Rönning, VD vid företaget.
Det administrativa stödet Alvis är avsett för Vuxenutbildningen och stödet Skolplatsen ger stöd från förskola upp till och med gymnasiet inklusive kulturskola. De båda IT-systemen är stöd i betygshantering, elevens val, studieplanering, behörighetshantering samt frånvaro bland annat.
Kommunerna är nöjda med att man får ett gemensamt elevadministrativt system.
Katarina Ahlström, IT-strateg i Bollnäs förklarar att detta har man arbetat för länge i Hälsingland.
– Det underlättar oerhört för pedagoger att samma system finns i så gott som alla kommuner i Hälsingland. Det blir också enkelt för föräldrarna att registrera frånvaro för sina barn bland annat.
Det nya IT-stödet kommer att successivt införas under hösten.

Utveckla och öka din kompetens

Under det kommande halvåret erbjuder vi våra kunder ett flertal grupputbildningar. Utbildningarna riktar sig därmed till dig som arbetar eller kommer att arbeta med något av våra IT-stöd för skolan. Vi vill att dagarna ska ge en ökad kunskap kring respektive system men även skapa möjlighet till idéutbyte mellan användare. Läs mer om vårt utbud här. Välkommen med din anmälan – vi har begränsat antal platser!

Göteborgs gymnasier väljer Gotit

Gotit har fått förlängt uppdrag att för Göteborgs stads gymnasieskolor förvalta och utveckla sitt IT-stöd för elevadministration som används för planering och uppföljning av gymnasieskolan. Det elevadministrativa systemet är ett viktigt IT-stöd för verksamheterna och ett källsystem för flera andra, exempelvis för lärmiljön och kommunikation med hemmet i Hjärntorget. Förändringar som skall genomföras inom uppdraget handlar bl.a. om de som följer av den skollag och de förordningar som styr skolans verksamhet men även myndigheternas krav på olika rapporter och dataöverföringar. Vi är mycket glada över det förtroende vi fått i detta uppdrag och ser fram emot ett fortsatt samarbete inom gymnasieskolans verksamhetsområde. Tack Göteborg!