Podden Skoladministrationen

En podd om skoladministration och skolutveckling

 

Avsnitt 9: Ansvarsfrågor i skolan

Avsnittsbeskrivning
Ansvarsfrågorna inom skolan spänner från tystnadsplikt till anmälningsplikt. Men gemensamt är att de syftar till elevernas bästa. Mikael Andersson samtalar med Staffan Olsson om viktiga delar av skoljuridiken.

Avsnitt 8: Artificiell intelligens inom skoladministrationen

Avsnittsbeskrivning
Artificiell intelligens, eller AI, presenteras ibland som något hotfullt. Men sanningen är att AI inom skoladministrationen har en mycket stor potential att bidra till skolans utveckling. I detta avsnitt samtalar Mikael Andersson och Kevin Chen Trieu från Gotit om möjligheterna med AI.

 

Avsnitt 7: Att leda förändringsarbete

Avsnittsbeskrivning
Johan Winsborn samtalar med Thomas Andersson från Strandska Utvecklingshuset om förändringsledning

 Avsnitt 6: Systematiskt kvalitetsarbete

Avsnittsbeskrivning
I detta avsnitt av Skoladministrationen samtalar Mikael Andersson med Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationsansvarig på Almega Utbildningsföretagen om systematiskt kvalitetsarbete.


 

Avsnitt 5: Nya perspektiv på ledning och styrning

Avsnittsbeskrivning
Synen på styning och ledning inom skolan håller på att förändras. Både den pågående pandemin och reaktionerna mot mål- och resultatstyrning utmanar de strukturer som varit rådande under de senaste 20 åren. I detta avsnitt av Skoladministrationen från Gotit samtalar Mikael Andersson med Lennart Wittberg från Effektiv Styrning om utvecklingen av ledning och styrning inom skolan.


 

Avsnitt 4: Malmö satsar strategiskt

Avsnittsbeskrivning
Vuxenutbildningen i Malmö stad satsar stort på att utveckla sin administration strategiskt. Även om arbetet inte är slutfört ser man redan positiva resultat. Medverkande: Jonas Svensson, utbildningschef och Marie Ovenberger, sektionschef på vuxenutbildningen i Malmö stad.


Avsnitt 3: Digital betygshantering

Avsnittsbeskrivning
En digitaliserad betygshantering kan underlätta arbetet för både lärare och administratörer. Men för att följa alla regler krävs att hela kedjan är digitaliserad. I detta avsnitt av Skoladministrationen samtalar Mikael Andersson med Håkan Drufva, arkivarie på Uppsala Universitet, samt Jennie Sjögren och Kjell Andersson på komvux i Sundsvall.

 


 

Avsnitt 2: Administration i Corona-tider

Avsnittsbeskrivning
För delar av skolan har Corona-epidemin inneburit att all verksamhet gått över till distans. Vilka konsekvenser har detta fått för skoladministrationen? Ett samtal med Amie Blomér från Sydnärkes utbildningsförbund och Linda Du Rietz från Iris-gruppen.

 


Avsnitt 1: Analysera mera!

Avsnittsbeskrivning
Hur kan man genom bättre analys av den information som skoladministrationen genererar förbättra kvalitetsarbetet inom skolan? I premiäravsnittet av Skoladministrationen samtalar Mikael Andersson med Anna Östlin-Brismark från Mittuniversitetet och Johan Winsborn från Almega Utbildningsföretagen.