Podden Skoladministrationen

En podd om skoladministration och skolutveckling

Avsnitt 7: Att leda förändringsarbete

Avsnittsbeskrivning
Johan Winsborn samtalar med Thomas Andersson från Strandska Utvecklingshuset om förändringsledning

 Avsnitt 6: Systematiskt kvalitetsarbete

Avsnittsbeskrivning
I detta avsnitt av Skoladministrationen samtalar Mikael Andersson med Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationsansvarig på Almega Utbildningsföretagen om systematiskt kvalitetsarbete.


 

Avsnitt 5: Nya perspektiv på ledning och styrning

Avsnittsbeskrivning
Synen på styning och ledning inom skolan håller på att förändras. Både den pågående pandemin och reaktionerna mot mål- och resultatstyrning utmanar de strukturer som varit rådande under de senaste 20 åren. I detta avsnitt av Skoladministrationen från Gotit samtalar Mikael Andersson med Lennart Wittberg från Effektiv Styrning om utvecklingen av ledning och styrning inom skolan.


 

Avsnitt 4: Malmö satsar strategiskt

Avsnittsbeskrivning
Vuxenutbildningen i Malmö stad satsar stort på att utveckla sin administration strategiskt. Även om arbetet inte är slutfört ser man redan positiva resultat. Medverkande: Jonas Svensson, utbildningschef och Marie Ovenberger, sektionschef på vuxenutbildningen i Malmö stad.


Avsnitt 3: Digital betygshantering

Avsnittsbeskrivning
En digitaliserad betygshantering kan underlätta arbetet för både lärare och administratörer. Men för att följa alla regler krävs att hela kedjan är digitaliserad. I detta avsnitt av Skoladministrationen samtalar Mikael Andersson med Håkan Drufva, arkivarie på Uppsala Universitet, samt Jennie Sjögren och Kjell Andersson på komvux i Sundsvall.

 


 

Avsnitt 2: Administration i Corona-tider

Avsnittsbeskrivning
För delar av skolan har Corona-epidemin inneburit att all verksamhet gått över till distans. Vilka konsekvenser har detta fått för skoladministrationen? Ett samtal med Amie Blomér från Sydnärkes utbildningsförbund och Linda Du Rietz från Iris-gruppen.

 


Avsnitt 1: Analysera mera!

Avsnittsbeskrivning
Hur kan man genom bättre analys av den information som skoladministrationen genererar förbättra kvalitetsarbetet inom skolan? I premiäravsnittet av Skoladministrationen samtalar Mikael Andersson med Anna Östlin-Brismark från Mittuniversitetet och Johan Winsborn från Almega Utbildningsföretagen.