Produkter

På Gotit har vi utvecklat två olika IT-stöd beroende på skolverksamhet. Alvis utgör det kompletta IT-stödet för vuxenutbildning medan Skolplatsen är avsedd för skolan: från förskola till gymnasieskola. Bägge två produkter är webbaserade administrativa system, vilket ökar tillgängligheten och gör verktygen än mer användarvänliga. Vidare är de utformade med både flexibilitet och effektivitet i åtanke, allt för att göra administration så smidigt som möjligt.

Administrera, effektivisera och kommunicera.