Alvis

Alvis är det kompletta IT-stödet för vuxenutbildning. Det är ett utmärkt verktyg för vuxenutbildning i egenregi eller upphandlad utbildning men likaväl i fall som utgör en blandning av dessa.

Alvis är ett webbaserat IT-stöd utvecklat för alla former av vuxenutbildning. Genom att lyssna på våra användares önskemål och behov har vi dessutom möjlighet att anpassa verktyget alltefter och på så sätt effektivisera det dagliga arbetet i vuxenutbildningen. Med Alvis går arbetet med antagning, kursgruppsplacering och administrationen under utbildningstiden både snabbare, lättare och smidigare.

Alvis stödjer:

  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Utbildning i svenska för invandrare
  • Särskild utbildning på grundläggande nivå
  • Särskild utbildning på gymnasial nivå
  • Yrkeshögskola

 

I Alvis finns:

Ansökan

Alvis stödjer kursutbud, studieadministration, antagning och ansökan för både enskilda kommuner och kommuner i samverkan. Alvis hanterar hela processen från presentation av kursutbud, till ansökan där den sökande skapar sitt eget konto. All information som behövs för att administrera ansökningar och antagningar finns på ett och samma ställe i Alvis. Alla kan när som helst via nätet se kursutbud i kurskatalog, skapa ett konto och göra en ansökan. När ansökan skickats in kan den sökande följa status och ta emot besked. Med Alvis är det enkelt att söka utbildning och ha koll på kurser och antagningsbesked.

Behörighetssystem

I Alvis är det möjligt att skapa egna behörighetsgrupper och styra vad de olika grupperna ska ha tillgång till i systemet. Behörigheten kan sättas på gruppnivå för till exempel lärare eller på individnivå för unik behörighet i Alvis. Administrationen kan hantera flera anordnare med olika utbud. Anordnaren kan därmed göra en del av administrationsjobbet som till exempel kursgruppsplacera och sätta betyg.

Individuell studieplan

En individuell studieplan skapas i samband med att studenten gör sin ansökan. Studieplanen är ett levande dokument som student och behörig personal kan se och ändra i. Studieplanen presenteras i rapportform med tydlig översikt.

Antagning

När ansökan skickats in kan den sökande följa status och ta emot besked. När ansökan kommer in är mycket av arbetet redan gjort av den sökande, vilket minskar det administrativa arbetet. Antagningsprocessen underlättas genom att personuppgifterna verifieras genom personuppgiftsuppslag.

Mina sidor

I Mina sidor kan studenten se schema och studieplan samt anmäla frånvaro och beställa betygsutskrifter.

Prövningsanmälan

Det finns två varianter av publik prövningsanmälan i Alvis, behovsprövning eller prövning baserad på kurskatalog.

Utskickshantering

Via Alvis kan du enkelt kommunicera med sökande och studerande via e-post och SMS. De utskick du gör via Alvis visas dessutom på elevens studerandekonto. Utskick som till exempel kallelser kan också skickas som e-brev.

Integration

Alvis har import- och exportmöjligheter som gör det enkelt att återanvända till exempel betyg och studerandeuppgifter som registrerats i andra IT-stöd. Alvis kan till exempel interageras med verksamhetens ekonomisystem, schemasystem och lärplattform. Alvis kan också integreras med våra andra IT-stöd Skolplatsen.

Förbättrad kontroll och uppföljning

I Alvis kan anordnaren se avtalsregler och lägga in utbildningsanordnaravtal. Vuxenutbildningen kan kontrollera sina kostnader genom prognos- och uppföljningsverktyg, samt simuleringar av antagningsvolymer och prislistor. Kraftfulla funktioner för att hantera statistik gör att all information som läggs in i Alvis går att få ut som rapporter att bearbeta vidare. Alvis säkerställer rätt hantering av uppgifter vid rapportering till myndigheter som SCB, CSN och VHS. Det går att få ut rapporter via betygsdatabasen BEDA om slutbetyg, examensbevis och utdrag ur betygskatalog.
Har du funderingar kring detta IT-stöd? Ta en titt på vår sammanställning av Frågor och svar om Alvis

Vill du läsa mer om hur våra kunder upplevt användningen av Alvis? Kika här.