Utbildning

Nu har du chansen att utveckla och öka din och verksamhetens kompetens kring specifika områden i Alvis och Skolplatsen!

Under det kommande halvåret erbjuder vi våra kunder ett flertal grupputbildningar med specifika fokusområden som syftar till att öka din och verksamhetens kompetens. I Alvis kommer vi bland annat beröra områden som Studerandeadministration, statistik och ansökan. I Skolplatsen står eVal i fokus. Utbildningarna riktar sig därmed till dig som arbetar eller kommer att arbeta inom ovanstående områden i systemet.
Vi vill att dagarna ska ge en ökad kunskap kring respektive system men även skapa möjlighet till idéutbyte mellan användare.

Tid: 9.30 – 16.30
Plats: Första Långgatan 21 i Göteborg
Pris: 3 500 kr/ deltagare (inkl. fika och lunch)
Dator: Medtag egen

Nedan följer datum och mer information om respektive grupputbildningstillfälle:

 

2018

Januari
23 januari: Statistik (Alvis) sista anmälan 9/1 mer info
24 januari: Studerandeadministration (Alvis) sista anmälan 9/1 mer info
25 januari: Ansökan Vux (Alvis) sista anmälan 9/1 mer info

Mars
7 mars: Statistik (Alvis) sista anmälan 22/2 mer info
8 mars: Studerandeadministration (Alvis) sista anmälan 22/2 mer info

anmalan