Utbildning

Nu har du chansen att utveckla och öka din och verksamhetens kompetens kring specifika områden i Alvis!

Under det kommande halvåret erbjuder vi våra kunder ett flertal grupputbildningar med specifika fokusområden som syftar till att öka din och verksamhetens kompetens. I Alvis kommer vi bland annat beröra områden som Studerandeadministration, statistik och ansökan. Utbildningarna riktar sig därmed till dig som arbetar eller kommer att arbeta inom ovanstående områden i systemet.
Vi vill att dagarna ska ge en ökad kunskap kring respektive system men även skapa möjlighet till idéutbyte mellan användare.

Tid: 9.30 – 16.30
Plats: Första Långgatan 21 i Göteborg
Pris: 3 500 kr/ deltagare (inkl. fika och lunch)
Dator: Medtag egen

Nedan följer datum och mer information om respektive grupputbildningstillfälle:

 

2018
November
13 november: Studerandeadministration (Alvis) sista anmälan 31/10 mer info
14 november: Statistik (Alvis) sista anmälan 31/10  mer info

December
11 december: Ansökan vuxenutbildningen (Alvis) sista anmälan 30/11 mer info
12 december: Ansökan Yrkeshögskolan (Alvis) Sista anmälan 30/11 mer info
18 december: Statistik (Alvis) sista anmälan 4/12 mer info

2019
Februari
5 februari: Studerandeadministration (Alvis) sista anmälan 22/1 mer info
6 februari: Statistik (Alvis) sista anmälan 22/1 mer info

Mars

26 mars: Studerandeadministration (Alvis) sista anmälan 12/3 mer info
27 mars: Statistik (Alvis) sista anmälan 12/3 mer info

 

anmalan