Utbildning

Nu har du chansen att utveckla och öka din och verksamhetens kompetens kring specifika områden i Alvis och Skolplatsen!

Under det kommande halvåret erbjuder vi våra kunder ett flertal grupputbildningar med specifika fokusområden som syftar till att öka din och verksamhetens kompetens. Utbildningarna riktar sig  till dig som arbetar eller kommer att arbeta inom ovanstående områden i systemet.

Vi vill att dagarna ska ge en ökad kunskap kring respektive system men även skapa möjlighet till idéutbyte mellan användare.

Tid: 9.30 – 16.30
Plats: Första Långgatan 21 i Göteborg
Pris: 3 500 kr/ deltagare (inkl. fika och lunch)
Dator: Medtag egen

Nedan följer datum och mer information om respektive grupputbildningstillfälle:

2018
November
13 november: Studerandeadministration (Alvis) sista anmälan 31/10 mer info
14 november: Statistik (Alvis) sista anmälan 31/10  mer info

December
11 december: Ansökan vuxenutbildningen (Alvis) sista anmälan 30/11 mer info
12 december: Ansökan Yrkeshögskolan (Alvis) Sista anmälan 30/11 mer info
18 december: Statistik (Alvis) sista anmälan 4/12 mer info

2019

Januari

15 januari: Studerandeadministration för gymnasieskolan (Skolplatsen) sista anmälan 1/1 mer info
17 januari: Studerandeadministration för grundskola (Skolplatsen) sista anmälan 3/1 mer info

Februari
5 februari: Studerandeadministration (Alvis) sista anmälan 22/1 mer info
6 februari: Statistik (Alvis) sista anmälan 22/1 mer info

Mars

26 mars: Studerandeadministration (Alvis) sista anmälan 12/3 mer info

anmalan