Rapport

För Gotit är utvecklingen av strategisk skoladministration en hjärtefråga.

I rapporten ”En ny syn på skoladministration” som publicerades första gången i september 2019 lyftes en rad faktorer som visar på administrationens betydelse för resultat och styrning inom grund- och gymnasieskolan. Den uppmärksamhet som rapporten ”En ny syn på skoladministration” och arbetet med strategisk skoladministration rönt ledde till ett beslut om att gå vidare med ytterligare en kartläggning, denna gång av administrationen inom vuxenutbildningen. Resultatet presenteras i rapport, ”Motorn i maskineriet – om administrationen inom vuxenutbildningen” som publiceras i september 2020.

En utvecklad skoladministration leder till bättre elevresultat, bättre ekonomi och ökad medarbetartrivsel. Men för att detta ska bli verklighet krävs en ny syn på skoladministrationen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny syn på skoladministration

En kartläggning av hur olika skolor och huvudmän utvecklat sin skoladministration.

Beställ här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorn i maskineriet

En kartläggning av hur anordnare inom vuxenutbildningen arbetar med sin administration.

Beställ här