Vi utvecklar morgondagens lärande – tillsammans.

Gotit utvecklar och levererar IT-system för utbildningsverksamhet vars syfte är att skapa en optimal administration för ett bättre lärande. Detta gör vi i dialog med våra kunder för att möta de kontinuerligt föränderliga behoven i skolan idag.

Gotit är ett IT-företag med moderna system för all typ av skolverksamhet. Det har vi varit sedan starten 1996. Men vi är mer än så om du frågar våra användare, de som arbetar med skoladministration och som får skolan att flyta på och fungera. Genom att göra deras jobb lättare och allt smidigare skapar vi en kedja av fördelar som sprider sig över hela skolan. Effekterna, de hamnar till slut i klassrummet. I undervisningen. I ett bättre lärande.

På Gotit vill vi ge skolan – och alla i skolan – de bästa möjliga förutsättningarna. För att kunna göra detta tror vi på en kombination av kompetenser och framförallt en stark grund i just skolan. Detta är anledningen till att flera i vårt team har en bakgrund inom skolvärlden: dels som lärare, dels som administratörer. Med en inblick i skolvärlden som grundval medföljer en uppfattning om vilka behoven är och hur de kan arta sig i olika skolverksamheter. Och behoven, de ändras givetvis över tid. Det är därför vi i dialog med våra kunder både skapar och utvecklar våra produkter. I praktiken innebär detta att våra IT-system, Alvis och Skolplatsen, är anpassade efter organisationen – och inte tvärtom.

I våra IT-stöd kan du bland annat:

  • Hantera ansökningar
  • Planera och lägga upp studieplaner
  • Administrera betygsättning
  • Kommunicera med sökande och studerande via e-post och SMS
  • Skapa egna behörighetsgrupper och styra vad de olika grupperna ska ha tillgång till i systemet

 

Läs mer om våra produkter Alvis och Skolplatsen här.