God Jul och Gott Nytt År

Vi på Gotit vill önska dig en riktigt skön helg, en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ett särskilt tack vill vi skicka till dig som ställer upp som referens i samband med att nya kunder är intresserade av oss och våra tjänster. Utan dig hade det varit svårare att förstå hur det fungerar i verkligheten.

Väl mött igen 2014!

Alvisdagarna – dags att förbereda sig

Särskild inbjudan med program kommer att sändas till dig som kund och användare av Alvis till vår årliga användarträff – Alvisdagarna.

Notera gärna datumet redan nu – 3 och 4 april 2014. Syftet med Alvisdagarna är att du tillsammans med andra användare och flera representanter från Gotit bidrar till ett ökat lärande och medvetande om de behov som finns och hur IT bäst kan stödja ditt arbete.

Kanske kan du dela med dig av dina erfarenheter och kanske kan du ta med dig en eller flera insikter som uppstår i mötet med andra användare. För oss på Gotit betyder det mycket att få ta del av dina idéer om hur Alvis kan förbättras ytterligare. Förbered dig på vad du kan bidra med och vad du är särskilt intresserad av.

Välkommen!

Campus Nyköping med digital ansökan

Framgångsrika Campus Nyköping har valt Alvis som IT-stöd för sin vuxenutbildning och yrkeshögskola. Nu kommer ansökningarna att hanteras digitalt och det förenklar för den sökande, vägledaren och administratören. En viktig pusselbit har varit att integrera schemaläggningen, allt för att underlätta tillgången till schemauppgifter för alla inblandade. Införandeprojektet med bl.a. stöd från Gotit är precis startat och de första ansökningarna beräknas anlända efter årsskiftet. Alvis har anpassade ansökningsfunktioner för de olika skolformerna, inte minst för yrkeshögskolans unika och särskilda behov. Vi tackar för förtroendet och önskar Nyköping fortsatt lycka till med sitt införande!