150 deltagare vid vux-webbinarium

Gotit genomförde den 25 september i samverkan med organisationen ViSA ett webbinarum om administrationen inom vuxenutbildningen. Vid webbinariet presenterades den nya rapporten ”Motorn i maskineriet”, som tagits fram av Mikael Andersson på uppdrag av Gotit. Webbinariet samlade c:a 150 deltagare från hela landet. Några röster från utvärderingen av webbinariet:

”Jag tyckte att webbinariet var fantastiskt och det lyfte verkligen det arbete som administratörer inom vuxenutbildning utför varje dag.”

”Mycket bra innehåll, lärorikt och väl genomfört, suveränt!”

”Ärligt talat det nyttigaste med hela upplevelsen var att jag kände mig så sedd i rapporten.”

”En otroligt bra analys av villkor för administrativt arbete på vuxenutbildning.”

”Detta skulle även våra chefer och rektorer behöva höra, säkert andra beslutsfattare också.”

Anmäl dig till kommande webbinarier och beställ rapporter

Posted in Gotit |
Dela:

Nyheter i årets budgetproposition

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Budgetpropositionen inför 2021 innehåller många stora satsningar, där åtgärder för att minska effekterna av pandemin dominerar. Även inom utbildningsområdet görs en rad satsningar som är värda att uppmärksamma. Här kommer några av de viktigaste satsningarna.

Barn- och ungdomsutbildning

Till att börja med föreslår regeringen en tillfällig allmän förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021. Satsningen ska bl.a. finansiera ökad undervisningstid, mer läxhjälp och bättre arbetsmiljö för lärare.

Regeringen satsar också särskilt på skolor i utsatta områden. Anslaget ökas med 385 miljoner kronor 2021, 420 miljoner kronor 2022 och därefter med 405 miljoner per år fr.o.m. 2023.  För att förstärka det statliga stödet för bättre språkutveckling i förskolan ökar regeringen anslaget med 100 miljoner kronor per år fr.o.m. 2021.

För att ge ytterligare möjlighet till stöd för elever i grundskolan och gymnasieskolan som exempelvis riskerar att inte uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program eller lämna gymnasieskolan utan en gymnasieexamen satsar regeringen 170 miljoner kronor extra 2021,  och 100 miljoner kronor 2022 respektive 2023.

För att ge bättre förutsättningar att främja elevers läsförmåga ökar regeringen anslaget med 25 miljoner kronor per år 2021–2023.

Vuxenutbildning

Den stora satsningen inom vuxenutbildningen är att regeringen höjer anslaget för regionalt yrkesvux med drygt 1 miljard kronor. Anledningen till detta är att efterfrågan på gymnasial yrkesutbildning för vuxna har ökat p.g.a. pandemin. Man signalerar också samma typ av satsning under 2022. Sedan tidigare har man också angett att staten kommer att finansiera sju av tio utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux.

Satsningen på lärcentrum fortsätter och förstärkas med 40 miljoner kronor extra för 2021. Samma ökning beräknas för 2022 och för 2023 beräknas 35 miljoner kronor.

Regeringen anser att en satsning på språkträning för anställda i äldreomsorgen bör inledas och anslår för detta ändamål 31 miljoner kronor kronor för 2021. Samma höjning beräknas för 2022.

I budgetpropositionen signaleras också att en särskild utredare ska föreslå hur en ersättning, en s.k. sfi-peng, till utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning i sfi, kan utformas. Sfi-pengen ska baseras på uppnådda språkresultat. Syftet med en sfi-peng är att stärka incitament för utbildningsanordnarna att verka för en större måluppfyllelse för eleverna, med målet att öka resultaten och genomströmningen i sfi.

Kulturskolan

Det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas till 200 miljoner kronor 2021–2023.

Posted in Gotit |
Dela:

Ny samarbetspartner till Gotit

Gotit har inlett ett samarbete med företaget Effektiv Styrning. Effektiv Styrning specialiserar sig på att hjälpa offentlig sektor att utveckla sin ledning och styrning på ett sätt som bidrar till väl fungerande offentliga tjänster. Administration och styrning hänger ihop och för att uppnå bästa möjliga effektivitet kan styrningen behöva ses över när skoladministrationen uppdateras eller utvecklas. Av detta skälet har Effektiv Styrning skapat unika kurser för skolan som kommer att erbjudas Gotits kunder.

Posted in Gotit |
Dela:

Årets Transito genomfört

Den 1 oktober genomfördes årets framtidskonferens, Transito, i samarbete mellan Gotit och Effektiv Styrning. Konferensen, som var planerad att genomföras i Stockholm, genomfördes istället som ett webbinarium. Bytet av form för konferensen påverkade inte resultatet, utan både medverkande och deltagare var överens om att Transito både blev en bra mötesplats och en plats för inspiration. Några röster från deltagare:

”En bekräftelse på att vi är på rätt väg in i en oförutsägbar framtid”

”När hjärnan bubblar av nya intryck och tankar efter en konferens, och man plågar sin omgivning med vad man tagit del av, då vet man att man har varit med om något utöver det vanliga!”

 

Är du intresserad av att delta på kommande transito?
Fyll i en intresseanmälan här

Posted in Gotit |
Dela:

Skolstatistik och skolenhetsregistret blir tillgängliga igen

Efter höstens turer kring sekretess för skolstatistik har skolverket omprövat sitt beslut att sekretessbelägga statistik från landets skolenheter. Det omprövade beslutet innebär att tidigare publicerad statistik återigen kommer att publiceras. Däremot gör Skolverket bedömningen att ny statistik inte kommer att kunna publiceras med hänsyn till rådande rättsläge. Skolstatistiken innefattar bland annat niornas slutbetyg och behörighet till gymnasiet, andel behöriga lärare per skola samt elevsammansättning. Det som kommer att publiceras på nytt är skolstatistik på huvudmanna- och skolnivå som togs fram före den 1 september 2020. Skolverket anger att regeringen arbetar med att ta fram lösningar för att statistik från och med den 1 september 2020 och framåt ska kunna publiceras igen.

När det gäller skolenhetsregistret så har regeringen beslutat om en ny förordning gör det möjligt för Skolverket att åter publicera ett uppdaterat skolenhetsregister. Förordningen som reglerar det nya skolenhetsregistret träder i kraft den 6 november 2020.

Läs mer

Posted in Gotit |
Dela:

Vi söker systemutvecklare

Är du vår systemutvecklare? Vi söker dig med 2-3 års erfarenhet som systemutvecklare. Vi tror att du har kunskaper och vana av .NET och C#, Visual Studio samt SQL Server. Arbetet kommer att ske i .NET Core MVC och i våra legacy applikationer. Välkommen med din ansökan till jobb@gotit.se. Läs mer om jobbet på gotit.se/lediga-jobb/

Posted in Gotit |
Dela:

Webbinarium Strategisk skoladministration inom vuxenutbildningen

På begäran bjuder Gotit nu in till ännu ett webbinarium där vi delar med oss av erfarenheterna från vår kartläggning av skoladministrationen inom vuxenutbildningen. Deltagare vid webbinariet får också ett exemplar av rapporten ”Motorn i maskineriet”. Webbinariet äger rum den 12 november kl 13.00 – 14.00. Webbinariet är kostnadsfritt.

PROGRAM

13.00 
Inledning och välkomna
Jörgen Rönning, VD Gotit

13.05
Motorn i maskineriet
Mikael Andersson, utredare
En strategisk skoladministration har en avgörande betydelse inom vuxenutbildning. Många av de faktorer som utgör vuxenutbildningens särart har direkt koppling till administrativa funktioner.

13.45
Frågor och diskussion

14.00
Avslutning

Anmäl dig här

Posted in Gotit |
Dela:

Webbinarium Strategisk skoladministration inom grund- och gymnasieskolan

På begäran bjuder Gotit nu in till ännu ett webbinarium där vi delar med oss av erfarenheterna från vår kartläggning av skoladministrationen inom grund- och gymnasieskolan. Deltagare vid webbinariet får också den utökade och uppdaterade andra utgåvan av rapporten ”En ny syn på skoladministration”. Webbinariet äger rum den 17 november kl 13.00 – 14.00.

PROGRAM

13.00 
Inledning och välkomna
Jörgen Rönning, VD Gotit

13.05
En ny syn på skoladministration
Mikael Andersson, utredare
Skoladministrationen är en dold framgångsfaktor. Strategiskt använd leder den både till bättre skolresultat och förbättrad trivsel bland medarbetarna.

13.45
Frågor och kommentarer

14.00
Avslutning

Anmäl dig här

 

Posted in Gotit |
Dela: