Träffa oss på ViS

Dags för den årliga vuxenutbildningskonferensen ViS – Vuxenutbildning i Samverkan den 7-8 april. Passa på att träffa oss som utställare på konferensen där vi presenterar våra senaste och nyaste funktioner i Alvis, exempelvis våra smarta funktioner för att enkelt distribuera det gemensamma kursutbudet när du som kommun samverkar med andra och har upphandlat gemensamt genomförande. Mer om konferensen kan du läsa här.

Solna ville ha helhetslösning

Solna stad har valt Gotit som leverantör av Alvis för sin vuxenutbildning.

Tommy Persson, verksamhetschef och rektor berättar:
Det ger Solna vuxenutbildning en helhetslösning som vi inte har i dag. Vi ser även möjligheter att:

-fortsätta automatiseringen av manuellt volymarbete,
-utveckla den ekonomiska uppföljningen bland annat genom att koppla Alvis till Solna stads ekonomisystem,
-kommunicera med sökande och elever samt våra upphandlade skolor på ett mer modernt sätt,
-dela information mellan alla aktörer som arbetar med våra elever bland annat genom en gemensam individuell studieplan.

Med andra ord så har vi upphandlat en modern helhetslösning som ökar effektiviteten och kvaliteten i de flesta av våra administrativa processer. Det ger oss en bättre grund för att styra och följa upp vår utbildningsverksamhet vilket också leder till en ökad kvalitetssäkring.

På Gotit är vi tacksamma för det förtroende vi får i detta uppdrag och vill önska Solna stad lycka till med sitt införandeprojekt.

Göteborgs gymnasier väljer Gotit

Gotit har fått förlängt uppdrag att för Göteborgs stads gymnasieskolor förvalta och utveckla sitt IT-stöd för elevadministration som används för planering och uppföljning av gymnasieskolan. Det elevadministrativa systemet är ett viktigt IT-stöd för verksamheterna och ett källsystem för flera andra, exempelvis för lärmiljön och kommunikation med hemmet i Hjärntorget. Förändringar som skall genomföras inom uppdraget handlar bl.a. om de som följer av den skollag och de förordningar som styr skolans verksamhet men även myndigheternas krav på olika rapporter och dataöverföringar. Vi är mycket glada över det förtroende vi fått i detta uppdrag och ser fram emot ett fortsatt samarbete inom gymnasieskolans verksamhetsområde. Tack Göteborg!