Snart i Malmö

KOMMEK 20-21 augusti 2014 hamnar mitt i en het valspurt.

Det gäller att vara rustad. Idag ska ekonomen vara analytiker, pedagog, utvecklare, förändringsagent och rådgivare – gärna samtidigt. Utan att tappa ekonomihantverket. Då är det viktigt att hitta rätt kompetensutveckling för att utveckla yrkesroll och kunnande i en krävande omgivning.

KOMMEKs program riktar sig i lika hög grad till tjänstemannaledningar och de politiska ledningarna i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Här behandlas viktiga  ämnen som till exempel ledning, styrning, innovationer och organisations- och verksamhetsutveckling – både i seminarieprogrammet och utställningen.

Kom till KOMMEK 2014 och låt ny kunskap och möten med kollegor från hela landet inspirera dig!

Träffa Gotit och lär känna Alvis och Skolplatsen som bidrar till ett ökat lärande om den egna skolverksamheten och stödjer arbetet med underlag för de ekonomiska regleringarna mellan kommuner, friskolor och utbildningsanordnare.