Ny medarbetare på Gotit

Vi är glada att kunna presentera vår senaste medarbetare, Tim Mighall. Tim vikarierar som verksamhetskonsult på Team Skolplatsen.

Tim, som ursprungligen är från England, har arbetat inom förskolan, vid Folkuniversitetet och Academedia. Tim är också ledarskapsutvecklare och coach.

-Jag gillar Gotits mål och deras sätt att jobba med ett coachande förhållningssätt och det var en av flera saker som lockade mig till positionen, säger Tim. Jag har haft många roller i skolvärlden och ser fram emot att hjälpa våra kunder med deras strategiska skoladministration och att tillsammans skapa de bästa möjliga förutsättningarna för skolan idag.

Posted in Gotit |
Dela:

Gotit startar poddsändningar

Nu har vi glädjen att presentera premiäravsnittet i Gotits nya pod-kanal ”Skoladministrationen”. Kanalen kommer att innehålla nyheter och samtal kring skoladministration och utvecklingen av strategisk skoladministration. I premiäravsnittet kan du höra mer om behovet av analys av den information som skoladministrationen genererar. Inledningsvis kommer vi att presentera ett nytt podavsnitt varannan månad. Har du tips eller önskemål kring innehåll kan du höra av dig till info@gotit.se

Vill du prenumerera på podden Skoladministrationen, lägg in denna adress i din podcast-app: https://feed.podbean.com/skoladministration/feed.xml

Lyssna på premiäravsnittet

Posted in Gotit |
Dela:

Gotits teamledare om trender och framtid

Inför ett nytt år och nytt decennium ställde vi en fråga till Gotits teamledare på Alvis och Skolplatsen: Vilka trender ser ni inom skoladministrationen, och hur ser den närmsta framtiden ut?

-Det jag främst ser som en trend bland våra kunder är en ökad efterfrågan på tillgång till information som gör att man kan agera, säger Jonas Hansson, teamledare för Alvis. Man uttrycker ett behov av att kunna se trender inom olika områden för att kunna utveckla verksamheten

Jonas får medhåll av teamledaren för Skolplatsen, Andreas Öhman.

-Även inom ungdomsskolan är det funktioner som påminner om business intelligence som efterfrågas, säger Andreas. Det stämmer bra överens med Gotits resonemang om behovet av en strategisk skoladministration som stödjer det systematiska kvalitetsarbetet.

Båda är också överens om att en ökad integration mellan olika system efterfrågas mer och mer.

-Det går hand i hand med önskemålet om att kunna jämföra information inom olika administrativa områden, säger Andreas Öhman. Ju mer system integreras, desto mer effektiva analyser kan man göra, menar han.

-Inom vuxenutbildningen finns också ett behov av att kunna målgruppsanpassa funktioner och utåtriktad information, säger Jonas Hansson. Eftersom det kan finnas allt mellan analfabeter och akademiker inom målgruppen måste det vara möjligt att få samma typ av funktioner på flera olika sätt.

Båda ser också att EU:s webbdirektiv för tillgänglighet får konsekvenser för Gotits kunder. Direktivet ställer krav både på funktionalitet och innehåll, vilket de administrativa systemen måste stödja kunderna med.

På gång i den nära framtiden lyfter båda de kommande användarträffarna. I mars genomförs användarträffar både för Alvis och Skolplatsen. En nyhet är att användarträffarna kommer att bli mer av seminarier, med ett innehåll som användarna kan ha nytta av ur ett bredare perspektiv än enbart som användare av Alvis och Skolplatsen.  Representanter för Skolverket och Gotits utredningar,  samt experter på skolledning och administration kommer att medverka i de olika seminariepassen.

-Våra användarträffar ska upplevas som en chans till fortbildning av våra användare, avslutar Jonas och Andreas.

Läs mer om användarträffarna här

Läs mer om webbdirektivet här

Jonas Hansson och Andreas Öhman

 

Posted in Gotit |
Dela:

Ny medarbetare på Gotit

Vi är glada att kunna presentera vår senaste medarbetare, Tim Mighall. Tim vikarierar som verksamhetskonsult på Team Skolplatsen.

Tim, som ursprungligen är från England, har arbetat inom förskolan, vid Folkuniversitetet och Academedia. Tim är också ledarskapsutvecklare och coach.

-Jag gillar Gotits mål och deras sätt att jobba med ett coachande förhållningssätt och det var en av flera saker som lockade mig till positionen, säger Tim. Jag har haft många roller i skolvärlden och ser fram emot att hjälpa våra kunder med deras strategiska skoladministration och att tillsammans skapa de bästa möjliga förutsättningarna för skolan idag.

Posted in Gotit |
Dela:

Analysera mera

En fråga som diskuteras mer och mer är hur man genom bättre analys av den information som skoladministrationen genererar kan förbättra kvalitetsarbetet inom skolan. Inom företagsvärlden har digitaliseringen inneburit att man som ett led i kvalitetsarbetet förbättrat analysen av den information som administrationen genererar, vilket lett till bättre resultat och högre effektivitet. Men inom skolan har man inte kommit lika långt, och det mesta av den information som genereras används för rapportering istället för analys.

Men det finns både goda exempel och utvecklingsinitiativ kring hur man kan arbeta med analys av information och data som genererats av administrationen. I Gotits rapport ”En ny syn på skoladministration” finns  goda exempel på hur man utvecklat skolans och huvudmannens förmåga att arbeta med analys. I Halmstad kommun har huvudmannen särskilda skolanalytiker som hjälper skolorna med analys av den information som skolorna genererar. Just detta arbetssätt presenteras också vid Gotits kommande seminarium om strategisk skoladministration i Hässleholm.

Frågan finns också med som en del i Skolverkets arbete med skolans digitalisering och det finns några utvecklingsprojekt kring vad som kallas datadriven skolutveckling.  Så man kan med fog säga att temperaturen ökat, och det finns gott hopp om att denna viktiga fråga får en mer framträdande plats i diskussionerna om skolans utveckling.

Tips på läsning:

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/inratta-kvalitetsregister-och-ge-inte-eleverna-datorer-30445
http://www.spaningen.se/standarder-for-datadrivna-processer-i-skolan/
http://utbildningsdata.se

Posted in Gotit |
Dela:

Transito

 

Tillsammans med Effektiv Styrning bjuder Gotit in till framtidskonferensen Transito. Även här blir konferensen digital. Transito är en mötesplats för ledare och beslutsfattare inom skola och utbildning. Transito samlar några av de mest spännande framtidsspanarna som bjuder på sina visioner om hur de pågående omvärldsförändringarna kommer att påverka ledning och styrning inom skolan.

Läs mer och anmäl dig här: transito.se

Posted in Gotit |
Dela:

Scenarioplanering från Skola Hemma

Inom ramen för projektet Skola Hemma har forskningsinstitutet RISE tagit fram ett stöd för scenarioplanering för skolor. Scenarioplanering är en metod framtagen av försvaret för att förbereda sig inför en osäker framtid. Stödet innehåller handfasta tips och arbetsmaterial för skolor som vill vara förberedda för snabba förändringar under hösten. Läs mer här: https://www.skolahemma.se

Posted in Gotit |
Dela:

Poddavsnitt med Betygsutredningen

I det senaste avsnittet av podcasten Skoladministrationen samtalar Johan Winsborn med Jörgen Tholin, utredare i Betygsutredningen. I samtalet diskuteras bakgrunden till förlagen, hur det är tänkt att förslagen ska fungera i praktiken samt hur det nya betygssystemet kommer att skilja sig från det gamla.

Lyssna på avsnittet här:

Posted in Gotit |
Dela:

Nya ansikten på Gotit

Gotit har rekryterat tre nya medarbetare som förstärker våra team för Alvis och Skolplatsen. Vi är mycket glada över att kunna välkomna Fredrik Bogren, Andreas Eklund och Carlos Yechouh till Gotit-familjen.


Carlos Yechouh,  Andreas Eklund och Fredrik Bogren

 

Posted in Gotit |
Dela: