Aktuellt

Scenarioplanering från Skola Hemma

Inom ramen för projektet Skola Hemma har forskningsinstitutet RISE tagit fram ett stöd för scenarioplanering för skolor. Scenarioplanering är en metod framtagen av försvaret för att förbereda sig inför en osäker framtid. Stödet innehåller handfasta tips och arbetsmaterial för skolor som vill vara förberedda för snabba förändringar under hösten. Läs mer här: https://www.skolahemma.se

Dela: