Webbinarium: Ledare inom skola och utbildning

 


Bild: Jacob Lund

Kostnadsfritt webbinarium:

Ledare inom skola och utbildning

– Att arbeta som rektor kräver en ny form av ledarskap

 

Plats: Zoom videoföreläsning
Tid:
9 november 13.00-14.00
MålgruppSkolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen
Upplägg: Presentation av Mikael Andersson,
följt av en frågestund om rapporten.
Anmäl dig här

 

Förväntningar från elever, vårdnadshavare, myndigheter och medarbetare. Att vara rektor idag innebär ökade krav från olika intressenter och en stor mängd administrativa uppgifter, något som står i konflikt med idealbilden av skolan som ett unikt rum för lärande. Det vill vi ändra på. I takt med att skolan alltmer omvandlas till en resultatenhet, krävs därför ett nytt sätt att se på ledarskapet.

Den 9 november bjuder Gotit in dig som arbetar inom skolledning till ett kostnadsfritt webbinarium med Mikael Andersson, författare till rapporten Ledare inom skola och utbildning – ett uppdrag i korstrycket (2021). Rapporten baseras på Gotits kartläggning av skolledarnas arbetssituation och yrkets utmaningar och möjligheter. Resultatet visar bland annat att endast 30 procent av rektorerna delegerar arbetsuppgifter till andra medarbetare, och att många upplever att en för stor del av arbetstiden går åt till administration.

Under presentationen delar Mikael med sig av erfarenheter och rekommendationer till dig som arbetar inom skolledning, samtidigt som du kommer få möjlighet att kommentera rapporten och ställa eventuella frågor. Alla deltagare får också möjligheten att beställa en kopia av rapporten.

Varmt välkommen!

#skola #skolledare #rektor #skolledning

 

Posted in Gotit |
Dela:

Kostnadsfritt webbinarium: Få ut mer av din arbetsdag som skoladministratör

Bild: Karolina Grabowska

Hållbar effektivitet

– få ut mer av din arbetsdag som skoladministratör

 

Plats: Teams videoföreläsning
TidTisdag 19 oktober kl 13.00 – 14.30
Anmäl dig här
UppläggDigital föreläsning med Maria Breitholtz Söderström
Målgrupp: Skoladministratörer och andra intresserade av hållbar effektivitet.
Begränsat antal platser!

 

Hållbar effektivitet handlar inte om att springa fortare, utan om att prioritera smartare. Den 19 oktober bjuder Gotit in dig som arbetar som skoladminstratör till ett kostnadsfritt webbinarium i hållbar effektivitet med Maria Breitholtz Söderström. 

Med lång erfarenhet av att hjälpa både chefer och administratörer i olika verksamheter, kombinerar Maria på ett lättsamt sätt inspiration med fakta. Bland annat kommer du att få smarta tips för din mailhantering, så att du kan frigöra upp till en timme om dagen. Maria kommer också att tipsa om olika prioriteringsmetoder för att du ska känna dig nöjd med arbetsdagen.

Den digitala föreläsningen fokuserar på vad du kan göra för att vara hållbart effektiv, men också hur och varför, så att du kan frigöra tid och få ut mer av din vardag.

Välkomna!

Posted in Gotit |
Dela:

5 saker du får med dig från Skolledardagen

5 saker du får med dig från Skolledardagen

Missa inte Skolledardagen den 2 november!  Gotits Skolledardag är en digital heldag späckad med intressanta och aktuella föreläsningar speciellt framtagna för dig som är skolledare. Innehållet tar upp de frågor och utmaningar som du möter i din vardag och bjuder på massor av tips och idéer som du sedan kan jobba vidare med på din egen skola.

 

Här listar vi 5 saker du kommer kunna ta med dig efter Skolledardagen.

 

Regler är regler…….eller?

Skoljuridik är ett komplext område, och bara i skollagen finns det 141 referenser till ”rektor”. Mikael Andersson går igenom vilka som är de viktigaste områdena att känna till? Och kanske ännu mer viktigt: vilka möjligheter finns det inom regelverket för dig som skolledare?

 

Om tillitens betydelse

Att delegera är ett sätt att få mer tid till dina fokusområden. Men framgångsrik delegering bygger på tillit. Lennart Wittberg kommer att ge nya kunskaper kring tillitsbaserad styrning och vilken roll tilliten spelar i både tanke och praktik.

 

Proaktivt SKA-arbete, konkreta tips

Johan Winsborn guidar dig i hur du kan tänka kring de olika stegen i det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna arbeta mer proaktivt. Föreläsningen tar också upp hur man kan ta hänsyn till olika intressenter när man sätter upp mål.

 

Den komplexa rektorsrollen

Jan Elftorp reflekterar över den mångfasetterade rektorsrollen. Utmaningen ligger i att ansvaret för den dagliga driften av skolan ska kombineras med ett strategiskt ledarskap för att utveckla verksamhet och resultat. Vad kräver detta och vilka vägval står du som rektor inför?

 

Så utvecklar du din ledningsgrupp

En framgångsrik ledningsgrupp är en stor hjälp när det gäller att hantera framtidens utmaningar. Thomas Andersson tipsar om hur du som skolledare kan utveckla ledningsgruppens strategiska förmåga med utgångspunkt från 8 ”nycklar”.

 

Förutom ny kunskap får du under dagen ett flertal tillfällen att diskutera och utbyta tankar och erfarenheter med andra skolledare kring de frågor som tas upp.

 

Varmt välkommen!

 


 

Om föreläsarna

Mikael Andersson, har arbetat med ett flertal offentliga utredningar vid Utbildningsdepartementet, och han har också arbetat inom flera skol- och utbildningsmyndigheter.

Lennart Wittberg, författare och rådgivare som hjälper offentlig sektor att utvecklas.

Johan Winsborn, kvalitets och auktorisationsansvarig på Utbildningsföretagen vid Almega.

Jan Elftorp, Arbetat som rektor och har 30 års erfarenhet som ledare inom utbildningssektorn.

Thomas Andersson, utvecklare av strategiska ledningsgrupper.

 

Fakta om Skolledardagen

Praktisk information
Tid: 2 november kl 09.00-17.00
Var: Via Teams
Anmälan: anmäl dig här
Kostnad: 500 kr

 

 

Posted in Gotit |
Dela:

En avbruten kurs kan vara en positiv sak

Bild: Shutterstock

En avbruten kurs kan vara en positiv sak 

 

Inom vuxenutbildningen, där många studerar individuella kurser, så är antalet avbrott från kurserna en negativ faktor som regelbundet följs upp och rapporteras vidare. Men det gäller att skilja på negativa avbrott och de som faktiskt sker av positiva orsaker. Att analysera avbrottsstatistiken lite närmare kan bidra till flera värdefulla insikter som kan utveckla verksamheten.

 

Jesper Höglander, verksamhetskonsult på Gotit, tipsar här om 4 saker att fundera på när det gäller avbrottsstatistik.

 

Titta på de bakomliggande orsakerna

Ofta rapporteras avbrotten bara som ett hårt värde till SCB och CSN. Avbrott har en negativ klang, men det finns ju ett stort antal anledningar till varför någon väljer att hoppa av en kurs. Ytterligheterna är att kursen eller skolan upplevs som dålig och det är ju inte bra, men det kan också vara så att skolan hjälpt eleven att få en tillsvidareanställning, och då är ju avbrottet egentligen en positiv sak. För att få mer kunskap om de bakomliggande orsakerna till ett avbrott så rekommenderar vi att man skapar ”Avbrottsorsaker ” i Alvis för att kunna följa upp detta.

Kan vi påverka avbrotten?

Genom att analysera orsakerna till avbrotten så kan man också se vilka faktorer som skolan eventuellt kan påverka och vilka man inte kan göra så mycket åt. Om en elev avbryter sin kurs på grund av en flytt till en annan ort, eller för att hen fått ett jobb, så är det inte mycket man som skola kan göra. Men om man i stället noterar att orsaken till flera avbrott är att många elever har för dåliga förkunskaper för att klara studierna så kan tex en möjlig lösning vara att ordna en orienteringskurs för att förbereda eleverna bättre. Många kommuner har till exempel valt att anordna studieförberedande orienteringskurser i matte där för att fler ska komma igenom kursen med ett godkänt betyg.

När sker avbrotten?

När i tiden ett avbrott sker är också intressant att titta närmare på. Det är stor skillnad på om en elev avbryter kursen i början eller om det sker i slutet. Om det sker tidigt kan man till exempel fundera på om det är något som brister i introduktionen eller om det finns en otydlighet i studievägledningen eller kring presentationen av kursen. Om avbrottet däremot sker i slutet av en kurs så kan det vara andra faktorer som spelar in. Behövs det en annan typ av stöd till eleverna, var kursupplägget inte tillräckligt bra eller var studietakten kanske för hög? I Alvis finns funktionen ”Avbrott antal dagar efter kursstart” som en hjälp.

Analysera dina siffror

Det är också viktigt att tänka på vad de siffror man rapporterar in egentligen betyder. Är det antalet avbrutna kurser/kursdeltagare man är ute efter att analysera, eller är det att identifiera antalet personer som avbryter sina studier? Inget av sätten att mäta är fel, bara olika. Man måste ta hänsyn till vad man mäter när man utvärderar resultatet. Om man till exempel är en mindre kommun som erbjuder många kurspaket, så kan en elev som avbryter sin utbildning ge en stor procentuell påverkan i förhållande till de elever som gör avbrott på enstaka kurser, och det är såklart viktig att ha kunskap om när siffrorna presenteras.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med avbrottsstatistiken i Alvis? Kontakta gärna Alvis-teamet på Gotit.

 

Posted in Gotit |
Dela:

Kostnadsfritt webbinarium: Strategisk skoladministration för dig som jobbar inom Komvux

Bild: Jacob Lund

Kostnadsfritt webbinarie:
Strategisk skoladministration för dig som jobbar inom Komvux

 

Plats: Zoom videoföreläsning
Tid: 13 oktober kl. 13.00-14.00
Anmäl dig här
Upplägg: Presentation av Mikael Andersson,
följt av frågor och diskussioner om rapporten.

 

Vad har tydliga rutiner, samlad organisation och löpande analys gemensamt? De är alla exempel på framgångsfaktorer för en välfungerande administration inom vuxenutbildningen. Det visar rapporten Motorn i maskineriet, som baseras på vår kartläggning av skoladministrationen på Komvux.

Den 13 oktober genomför vi på Gotit ytterligare ett efterfrågat webbinarium med vår utredare Mikael Andersson, som kommer att prata om varför den strategiska administrationen i kombination med en tydlig ledningsfilosofi är avgörande för skolans utveckling.

Under presentationen delar Mikael med sig av erfarenheter och insikter från vårt kartläggningsarbete, så att fler kan inspireras och få en större förståelse för kopplingen mellan de administrativa funktionerna och vuxenutbildningens unika särart.

Alla som deltar får också en kopia av Motorn i maskineriet, som är den rapport som kartläggningen mynnade ut i.

Varmt välkommen!

Program:

13.00
Inledning och välkomna
Jörgen Rönning, vd på  Gotit

13.05
Motorn i maskineriet
Mikael Andersson, utredare
En strategisk skoladministration har en avgörande betydelse inom vuxenutbildning. Många av de faktorer som utgör vuxenutbildningens särart har direkt koppling till administrativa funktioner.

13.45
Frågor och diskussion

14.00
Avslutning

Posted in Gotit |
Dela: