Vi söker systemutvecklare

Är du vår systemutvecklare? Vi söker dig med 2-3 års erfarenhet som systemutvecklare. Vi tror att du har kunskaper och vana av .NET och C#, Visual Studio samt SQL Server. Arbetet kommer att ske i .NET Core MVC och i våra legacy applikationer. Välkommen med din ansökan till jobb@gotit.se. Läs mer om jobbet på gotit.se/lediga-jobb/

Posted in Gotit |
Dela:

Transito är en mötesplats för ledare och beslutsfattare

Tillsammans med Effektiv Styrning bjuder Gotit in till framtidskonferensen Transito. Även här blir konferensen digital. Transito är en mötesplats för ledare och beslutsfattare inom skola och utbildning. Transito samlar några av de mest spännande framtidsspanarna som bjuder på sina visioner om hur de pågående omvärldsförändringarna kommer att påverka ledning och styrning inom skolan.

Läs mer här

Posted in Gotit |
Dela:

Nytt avsnitt i podden Skoladministrationen!

Nu finns ett nytt avsnitt av podden Skoladministrationen ute. Avsnittet handlar om hur digitaliserad betygshantering kan underlätta arbetet för både lärare och administratörer. Men för att följa alla regler krävs att hela kedjan är digitaliserad. I detta avsnitt av Skoladministrationen samtalar Mikael Andersson med Håkan Drufva, arkivarie på Uppsala Universitet, samt Jennie Sjögren och Kjell Andersson på komvux i Sundsvall.

Lyssna på avsnittet

Posted in Gotit |
Dela:

Ledarskap för framtidens lärande

Är du intresserad av hur förändringarna i omvärlden påverkar synen på styrning och ledning av skola och utbildning? I så fall är konferensen Transito något för dig. Transito är en mötesplats för beslutsfattare och ledare inom utbildningsvärlden, där inspirerande presentationer varvas med reflektion och erfarenhetsutbyte.

Transito 2019 kretsar kring tre huvudsakliga teman; framtids- och omvärldsanalys, nya tankar kring ledning och styrning, samt betydelsen av värderingar och värdegrund.

Vid Transito 2019 medverkar tre mycket spännande inspiratörer. Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle. Lennart Wittberg är en strateg och utvecklingsfilosof som kombinerar praktisk erfarenhet med ett vetenskapligt förhållningssätt. Eva Halvarsson är vd för Andra AP-fonden i Göteborg.

Transito 2019 går av stapeln den 28 november, på Chalmerska huset i Göteborg. Transito är kostnadsfritt, men för bokningar som inte utnyttjas debiteras 250 kr i administrationsavgift.

Transito 2019 genomförs i samarbete mellan Gotit och Cogitem AB.

Läs mer om Tansito 2019 här

Anmäl dig direkt till Transito här

Posted in Gotit |
Dela:

Fullsatt Gotit-seminarium i Halmstad

Tisdagen den 17 september genomförde Gotit ett seminarium med temat Strategisk Skoladministration på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Seminariet lockade ett 60-tal besökare. Vid seminariet presenterade Gotit sin rapport ”En ny syn på skoladministration”. Medverkade gjorde också Rikard Sjödahl, gymnasiechef, och Sanna Bengtsson, kvalitetsutvecklare.

Posted in Gotit |
Dela:

En ny syn på skoladministration

Gotits rapport ”En ny syn på skoladministration” blir klar under augusti månad. För att dela med sig av resultatet i rapporter bjuder Gotit in till regionala seminarier under september månad. Vid seminarierna kommer vi presentera insikterna i rapporten och bjuda på inspiration kring ledning och styrning skolan samt exempel på ny utveckling av skoladministrationen. Skicka ett mail till info@gotit.se om du vill säkerställa att du får en inbjudan till seminarierna. Läs mer om vad rapporten handlar om här

 

En ny syn på skoladministration

Posted in Gotit |
Dela:

Ny VD

Sedan i april månad har Jörgen Rönning tagit över som ordinarie VD för Gotit.

Jörgen har sedan tidigare erfarenhet av att leda verksamheten. Tillsammans med många kompetenta medarbetare kommer nu Jörgen att utveckla verksamheten ytterligare.

Posted in Gotit |
Dela:

Glad påsk!

Vi på Gotit önskar er alla en riktigt skön och glad påsk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Gotit |
Dela:

Gotit kartlägger området skoladministration

Skoladministration är ett område som inte har en tydlig definition, och ofta får skoladministratören frågan ”Vad gör du – egentligen?”. Det här vill Gotit ändra på, och genomför därför just nu en kartläggning av området skoladministration. Resultatet presenteras i en rapport som publiceras nu i mars.

Frågan om hur mycket resurser en skolenhet lägger på administrativa uppgifter och vilka som genomför uppgifterna har i dagsläget inget tydligt svar. Dels varierar det mellan olika skolenheter, men även mellan olika kommuner och olika huvudmän. Inte heller finns en tydlig definition av vad som ingår i begreppet skoladministration. Den del som oftast diskuteras är lärarnas ökade administrativa börda, och hur den ska minska. Men frågan om hur skoladminstrationen kan utvecklas så att den blir ett verktyg för att stödja resultat och måluppfyllelse bland eleverna diskuteras mindre.

Av den anledningen genomför Gotit just nu en kartläggning av det skoladministrativa området. Resultatet kommer att presenteras i en rapport som ger en helhetsbild av det skoladministrativa området och de frågor som är avgörande inom området. Rapporten släpps i mars 2019.

Den person som genomför kartläggningen på uppdrag av Gotit är Mikael Andersson. Mikael har arbetat med ett flertal offentliga utredningar vid Utbildningsdepartementet, och han har också arbetat inom flera skol- och utbildningsmyndigheter.

– Det är ett mycket spännande uppdrag med många olika infallsvinklar, säger Mikael. Det som gör uppdraget extra intressant är också att området har flera delar som är ganska outforskade.

Inom ramen för kartläggningen genomför Mikael en rad intervjuer bland både kommunala skolor och friskolor. Samtidigt gör han en genomgång av utredningar, rapporter och artiklar inom ämnet. Intresset för medverkan har varit stort från skolor runt om i landet.

– Det är tydligt att det är ett område som många vill bidra med kunskaper om, säger Mikael. I något fall var t.om. villkoren för en intervju att den var på skolan och höll på minst en halv dag.

Samtidigt vill många också passa på att berätta om de utmaningar som finns inom området.

– Många skolor berättar om att det finns krav från flera olika håll som i sin tur ökar kravet på administration. Det är ingen tvekan om att det administrativa trycket har ökat på skolorna, menar Mikael.

Även om förväntningarna på Gotits kartläggning redan är stora, är Mikael tystlåten om hur vad rapporten kommer att innehålla.

– Nej, jag släpper inga ”teasers” före rapporten, säger han. Men jag kan säga så mycket att det redan nu står klart att det kommer att finnas några saker i rapporten som kommer att ge läsarna nya perspektiv på frågan om skoladministrationens och skoladministratörernas betydelse, avslutar Mikael.

Mikael Andersson

Posted in Gotit |
Dela:

Han förstärker Skolplatsen

Andreas Öhman, Gotit

I grunden är han pedagog. Och de senaste åren har han utvecklat lärverktyg för skolan. Från februari arbetar Andreas Öhman på supporten för Skolplatsen. En rekrytering som verkligen kommer underlätta för dig som användare.

Den 1 februari anslöt Andreas Öhman till Gotit och blir därmed en viktig del på supporten för Skolplatsen. Andreas har en bred bakgrund som kommer gynna dig som använder Skolplatsen.

– Jag är legitimerad pedagog i grunden och har de senaste nio åren arbetat med att utveckla webbaserade lärverktyg inom bland annat språk, matte och läsinlärning för grundskolan och gymnasiet.

Hur kan Gotits användare dra nytta av det?

– Som pedagog är jag bra på att sätta mig in i den problematik som kan uppstå bland användarna när de arbetar i mer komplexa system – både hur systemen kan uppfattas och hur de kan utvecklas.

Varför sökte du dig till Gotit?

– När jag hörde talas om tjänsten och Gotits verksamhet tyckte jag att det lät väldigt spännande och något jag verkligen ville vara med på. Utveckling av IT och skolan ligger ju helt i linje med vad jag kan och det som jag har jobbat med tidigare.

I många är har han varit ute och föreläst och utbildat pedagoger i hela landet.

– På ett lugnt och pedagogiskt sätt kan jag enkelt förklara komplexa system och svara på användarnas frågor. Jag ser verkligen fram emot att växa med både produkten och uppgiften, säger Andreas Öhman.

Posted in Gotit |
Dela: