Se vår nya film om Skolplatsen

Med Skolplatsen kan du effektivisera elevadministrationen från förskola till gymnasieskola. Kolla in vår film för att se hur!

 

Skolplatsen är ett flexibelt webbaserat IT-stöd för elevadministration där du kan administrera, rapportera och följa upp verksamheten. IT-stödet passar förskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskola. I och med att alla förändringar görs direkt i systemet hålls det alltid uppdaterat. Vilket innebär att till exempel administratörer och lärare kan arbeta parallellt och samtidigt undvika dubbelarbete. Skolplatsen finns även tillgänglig för vårdnadshavare och elever för olika ärenden så som barnomsorgsansökan, frånvaroanmälan, studieplaner, betyg och närvarouppföljning.

Vill du läsa mer om hur våra kunder upplever användningen av Skolplatsen? Kika här.