Dags att planera e-valet

Det individuella valet för gymnasieeleverna i årskurs 1 och 2 närmar sig. Och för att göra processen så smidig som möjligt, både för dig som administratör och för eleven som ska göra sitt val, är det smart att använda e-valet, en funktion kopplad till Skolplatsen. E-valet underlättar när du ska lägga upp skolans kursutbud och gör det enkelt för eleven att logga in och göra sina val, såväl individuella som programfördjupningsval.

Administratören skapar valen i administrationsbilden och kopplar dem sedan till de kurser som elven kan välja bland i kurskatalogen. Innan du lägger upp kurserna på Skolplatsen är det bra att ha hela utbudet spikat. För att underlätta arbetet kan man även bestämma vilket urval av kurser och antalet poäng respektive program och årskurs har att välja på.

Därför är det smart att skapa valplaner för att sätta upp villkoren för de olika elevgrupperna. Om till exempel elever på naturvetenskapsprogrammet, årskurs 2 ska välja 100 poäng individuellt val och 300 poäng programfördjupning kan man lägga upp den elevgruppen i en valplan med just de parametrarna.

När alla val sedan är bestämda och inlagda i början av vårterminen, sätter administratören e-valet i aktivt läge och eleverna kan därmed välja sina kurser.

E-valet skapar en tydlig koppling mellan elev och kurs och gör administrationen effektivare och förenklar tilldelningen av kurs till respektive elev.

Har du andra frågor och funderingar kring e-valet är du alltid välkommen att kontakta oss på supporten!

Nyhet om e-valet