Vi är borta för vårt nästa steg

Vi är allihop på vår årliga interna konferens på torsdag och fredag 11-12 september. Konferensen är ett inslag i vår organisationsutveckling och stödjer vårt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Vi kommer ha dialog om vår framtid och hur vi bäst skall ta oss dit. Under konferensen har vi begränsad möjlighet att ta hand om ditt telefonsamtal. Ber dig därför som alternativ överväga att sända oss ett e-post meddelande. För supportärende hänvisar vi till vårt formulär eller till e-post adressen support@gotit.se och för övriga ärenden till info@gotit.se. Vid akuta ärenden finns en telefonsvarare som vi bevakar om du valt att ringa in ditt ärende på vårt ordinarie supportnummer. Tack för ditt engagemang.

Posted in Gotit |
Dela: