Ett kvarts sekel i skolans och utbildningens tjänst

Den 10 maj 1996 startades Gotit med en idé om att bidra till skolans utveckling. Tiden har gått fort, och nu kan vi konstatera att vi verkat ett kvarts sekel (!) i skolans och utbildningens tjänst. Nu ser vi fram emot nästa kvartssekel med våra kunder och nätverk.

Den 10 maj var det exakt 25 år sedan Gotit startade som bolag med idén om att bidra till skolans IT-utveckling. Vi började som ett konsultföretag med uppdrag inom systemutveckling. Efter halva tiden utvecklade vi affärsmodellen till att bli tjänsteleverantör med egen produktutveckling och våra tjänster Skolplatsen och Alvis föds. Idag, 25 år senare har Gotit uppdrag i 40 % av Sveriges 30 största kommuner och är en etablerad leverantörerna av IT-stöd för Sveriges skolor. Vi har uppskattat varje sekund av de första 25 åren, och ser nu fram emot ett nytt kvartssekel tillsammans med våra kunder och nätverk.

Posted in Gotit |
Dela:

Artificiell intelligens inom skoladministrationen

Artificiell intelligens inom skoladministrationen

Artificiell intelligens, eller AI, har en stor potential att erbjuda nya möjligheter skoladministrationen och bidra till att förbättra kvaliteten. Vi har samtalat med Kevin Chen Trieu på  Gotit, om detta.

En första fråga: vem är Kevin Chen Trieu?

Jag arbetar som systemutvecklare inom Team Alvis på Gotit. Jag kommer närmast från Chalmers Tekniska Högskola, men jag har också studerat vid Shanghai Jiao Tong University. Det var under min tid i Kina som jag kom i kontakt med användningen av AI inom utbildning.

Vad är egentligen AI?

Det finns flera definitioner av vad AI är, men förenklat kan man säga att det handlar om att maskiner lär sig att utföra saker som människor kan utföra. Man brukar prata om svag, respektive stark AI. Svag AI är när maskiner löser specifika uppgifter eller problem, och stark AI är när maskiner löser mer generella uppgifter. Exempel på svag AI är automatiseringar, vissa förutsägelser och hantering av stora mängder data som är svårt för en människa att överblicka. Vi har också exempel på AI i t.ex. våra smartphones med röstigenkänning, ansiktsigenkänning m.m.

Varför ska man använda sig av AI?

För det första är AI bra på att automatisera repetitiva arbetsuppgifter som kan bli tråkiga för en människa. Användningen av AI ger också oftast bättre resultat inom de områden de används. Ett AI-system lär sig också hela tiden och blir bättre och bättre. Till sist är AI bättre på att identifiera mönster och potential i data.

Vad krävs för att ett AI-system ska fungera?

Till att börja med bygger AI på det man kallar ”maskininlärning” Det innebär att maskinen lär sig genom erfarenhet, tränar sig själv och blir allt bättre på sina uppgifter ju mer den arbetar. För ett AI-system är det viktigaste att ha tillgång till mycket data och bra data. Dålig data ger helt enkelt dåligt resultat, så det är viktigt att man är noga med att lägga in rätt och tillgänglig data i sitt system.

Vilka möjligheter ser du för AI inom skoladministrationen?

Jag ser många möjligheter, men ett exempel är att utveckla webbrobotar som ger svar på de vanligaste frågorna elever har. Ett annat exempel är att använda ansiktsigenkänning för att lösa närvarohanteringen. Just det exemplet har prövats, och fungerar tekniskt, men har utmaningar när det gäller elevernas integritet. AI-system kan också användas för att ge kursrekommendationer till elever utifrån de mål eleven har. Sedan såg jag exempel i Kina där man använde AI-system för att identifiera när elever hade behov av mer stöd i undervisningen. Så exemplen är många.

Till sist: vilken är den största potentialen du kan se med AI inom skolans värld?

Det får jag nog säga är möjligheten att utveckla analysen av den data som genereras inom skoladministrationen. Här finns det möjligheter att först och främst göra deskriptiv analys, d.v.s. sammanställa rapporter, lyfta fram sammanhang och dra slutsatser. Men mer spännande är att AI kan göra prediktiv analys, d.v.s. utifrån tillgänglig data förutspå vad som kan komma att hända. Till exempel att en elev riskerar avbrott eller att inte nå sina kursmål.

Läs mer om AI:

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/artificiell-intelligens-i-skolan-kraver-okad-insikt-hos-lararna

 

https://urplay.se/program/218957-skolstudion-ai-i-framtidens-skola

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/forskaren-om-for-och-nackdelarna-med-ai-i-skolan

 

https://techworld.idg.se/2.2524/1.699032/ai-sa-funkar

Posted in Gotit |
Dela:

Nytt avsnitt av podden Skoladministrationen

Artificiell intelligens inom skoladministrationen

Artificiell intelligens, eller AI, presenteras ibland som något hotfullt. Men sanningen är att AI inom skoladministrationen har en mycket stor potential att bidra till skolans utveckling. I detta avsnitt samtalar Mikael Andersson och Kevin Chen Trieu från Gotit om möjligheterna med AI.

Lyssna på avsnittet: https://open.spotify.com/episode/3MJ9P49oISyOY7vN2AurCo?si=vtAFXmpIRt2crvxt_MXRmw&dl_branch=1

 

Posted in Gotit |
Dela:

Regeringens vårändringsbudget

Magdalena Andersson Finansminister Finansdepartementet Statsråd

Årets vårändringsbudget kanske inte innehåller så många nyheter, men både inom skola och vuxenutbildning finns några saker som är intressanta att lyfta fram.

Ungdomsskolan

Regeringen menar att elever i grundskolan och gymnasieskolan har drabbats negativt av spridningen av covid-19. Vissa inslag i undervisningen kan vara svåra att genomföra under pandemin, exempelvis praktiska moment. Detta kunskapstappet behöver tas igen och regeringen ger därför huvudmännen ökade möjligheter att erbjuda eleverna den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin. Huvudmännen behöver även ges möjlighet att genomföra andra stödinsatser, bl.a. i form av extraundervisning utanför ordinarie undervisningstid, t.ex. under skollov. Av den anledningen ökar regeringen anslaget med 100 miljoner kr kronor till lovskola och andra insatser utanför ordinarie undervisningstid. Samtidigt ökar man det statliga stödet till skolväsendet med 250 miljoner kronor.

Regeringen vill också ge elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 och 2021 och som drabbats negativt av spridningen av covid-19 möjligheten att höja sina betyg. Därför satsar regeringen 15 miljoner kronor så att huvudmannen under 2021 kan sänka avgifterna för prövning.

Vuxenutbildningen

Totalt ökas det statliga stödet till vuxenutbildningen med nästan 1,2 miljarder kronor.

Av dessa går knappt 780 miljoner till kommunerna för fler utbildningar av högre kvalitet, där regionalt yrkesvux kombineras med sfi eller svenska som andraspråk. Medlen ska också användas till att Skolverket ska genomföra informationsinsatser.

Regeringen satsar också 35 miljoner kronor på en försöksverksamhet med inledande kartläggning och validering inom yrkesutbildning i komvux.

Till sist ersätter regeringen kommunerna retroaktivt för deras medfinansiering av regionalt yrkesvux 2020 med 332 miljoner kronor.

Läs hela vårändringsbudgeten här: https://www.regeringen.se/budget

Posted in Gotit |
Dela:

Ny medarbetare på Gotit

Gotit har en ny medarbetare inom Team Alvis.

Vi är mycket glada att kunna presentera Jessica Logan som ny medlem i Gotit-familjen! Jessica har en lång erfarenhet av vuxenutbildningen och Alvis. Faktum är att hon har arbetat med Alvis i stort sett sedan födelsen. Ja, det vill säga Alvis födelse för 12 år sedan…  Jessica kommer att förstärka Team Alvis som verksamhetskonsult.

Posted in Gotit |
Dela: