Gotit skjuter upp användarträff Alvis

Gotit har tagit beslutet att skjuta upp den användarträff för Alvis som var planerad att genomföras i Göteborg den 26–27 mars.

Vi har noggrant följt utvecklingen av de rekommendationer som lämnats av Folkhälsomyndigheten och de signaler som vi fått från bokade deltagare.

I våra interna diskussioner har vi varit noga med att inte spekulera själva kring olika faktorer, utan låtit oss vägledas av de bedömningar som gjorts av ansvariga myndigheter. Måndagen den 16 mars presenterade Folkhälsomyndigheten sin mall för riskbedömning av evenemang och sammankomster. Alla arrangörer av evenemang har ombetts använda sig av denna mall för att göra en riskbedömning av de evenemang man planerar att genomföra. I rekommendationerna i mallen för riskbedömning anges att ”Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. ”  Under tisdagen den 17 mars gjorde vi med denna mall som grund en riskbedömning av den planerade användarträffen för Alvis. Av åtta riskbedömningspunkter i mallen kom vi fram till att fem besvarades med ”ja”.

Vi anser att alla i dagsläget har ett ansvar att på alla sätt bidra till att smittspridningen minimeras eller fördröjs. Vidare anser Gotit att alla medarbetare inom svensk utbildning har viktiga roller i att upprätthålla ett fungerande samhälle, och att de inte ska utsättas för risken att bli smittad. Av den anledningen har vi valt att skjuta upp genomförandet av användarträffen för Alvis till ett senare datum, då denna typ av evenemang kan genomföras utan risk för smittspridning.

Vi delar alla besvikelsen över att användarträffen blir uppskjuten, men vi återkommer så snart vi kan med förslag på nya datum.

Om du har några frågor är du välkommen att ställa dem till:

Linda Lendin
Verksamhetskonsult
031-704 19 53
linda.lendin@gotit.se

Posted in Gotit |
Dela:

Gotit skjuter upp användarträff Skolplatsen

Gotit har beslutat att skjuta upp den användarträff för Skolplatsen i Gävle som var planerad att genomföras den 18 –19 mars.

Under den senaste tiden har Gotit diskuterat huruvida vi skulle genomföra användarträffen för Skolplatsen eller inte. Vi har noggrant följt utvecklingen av de rekommendationer som lämnats av Folkhälsomyndigheten och de signaler som vi fått från bokade deltagare. I våra diskussioner har vi varit noga med att inte spekulera själva kring olika faktorer, utan låtit oss vägledas av de bedömningar som gjorts av ansvariga myndigheter samt de bedömningar som både deltagarna och deras huvudmän gjort.

Baserat på dessa bedömningar var utvecklingen att vi fram till kl 13.00 på fredagen före användarträffen  endast hade ett fåtal avbokningar med hänvisning till beslut om restriktioner för resor och konferenser tagna av huvudmän. Det fanns inte heller några rekommendationer från myndigheterna om att undvika samlingar med lägre deltagarantal än 500 personer. Vi hade inte heller fått några fler frågor från bokade deltagare. Vi beslutade då att fortsätta förberedelserna för användarträffen och genomföra den som planerat. Vid vårt nästa möte, kl 15.00 samma fredag, hade ytterligare meddelanden om avbokningar kommit. Vi beslutade då att avvakta över helgen med ett definitivt beslut, för att direkt på måndag morgon kontakta alla anmälda deltagare med en fråga om deras planer för deltagande. Under helgen och måndag morgon kom ytterligare avbokningar som grundade sig på restriktioner från huvudmännen.

Gotits användarträffar ska både vara ett tillfälle då Gotit lämnar information till sina användare och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan användare. Av den anledningen upplever vi att det måste finnas ett tillräckligt stort antal deltagare vid en användarträff för att detta mål ska uppnås. Gotit är också mån om att alla intresserade användare ska få chansen att besöka våra användarträffar. Att genomföra en användarträff där ett flertal bokade deltagare inte har möjlighet att komma skulle enligt vår bedömning både leda till en mindre bra träff för dem som är på plats, och en missad möjlighet för dem som inte kan komma. Av den anledningen har vi beslutat att skjuta på Skolplatsens användarträff till en tidpunkt då läget mer återgått till det normala.

Vi delar alla besvikelsen över att användarträffen blir uppskjuten, men vi återkommer så snart vi kan med förslag på nytt datum.

Om du har några frågor, kontakta:

Andreas Öhman

Teamledare Skolplatsen
031-704 19 55
andreas.ohman@gotit.se

 

Posted in Gotit |
Dela:

Gotits leveranskapacitet vid ökad smitta

Gotit har gått igenom eventuella konsekvenser i samband med spridningen av Corona-viruset. Vi har framför allt bedömt konsekvenserna av ett mer allmänt behov av karantän samt ett större utbrott av sjukdom till följd av viruset.

Till att börja med vill vi lyfta fram att drift och löpande administration av Gotits tjänster till våra kunder redan idag genomförs på ett sådant sätt att förändringar i personalsituationen på Gotit endast har marginella konsekvenser för den totala funktionaliteten för tjänsterna. Av den anledningen bedömer vi att om ett större sjukdomsutbrott skulle inträffa så skulle de märkbara konsekvenserna för våra kunder begränsa sig till en mindre fördröjning i svaren på direkta supportfrågor. Vi bedömer att funktionaliteten och driftsäkerheten i våra system inte skulle påverkas alls av ett sjukdomsutbrott på Gotit.

Vi har en beredskap för att hantera ett generellt behov av karantän då vi säkerställt att alla medarbetare kan arbeta hemifrån. Denna möjlighet erbjuds också redan idag medarbetare som skulle uppvisa något form av symptom på virusinfektion.

Vi har också gjort en genomgång bland samtliga medarbetare och kan konstatera att ingen av våra medarbetare under aktuell tidsperiod har besökt något av de områden som varnas för på Folkhälsomyndighetens webbplats. Vi följer också löpande de uppdateringar och rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten.

Har du ytterligare frågor som rör Gotits leveranskapacitet, hör av dig till:

Jörgen Rönning

VD
031-704 19 56
jorgen.ronning@gotit.se

Posted in Gotit |
Dela: