Aktuellt

Gotit skjuter upp användarträff Alvis

Gotit har tagit beslutet att skjuta upp den användarträff för Alvis som var planerad att genomföras i Göteborg den 26–27 mars.

Vi har noggrant följt utvecklingen av de rekommendationer som lämnats av Folkhälsomyndigheten och de signaler som vi fått från bokade deltagare.

I våra interna diskussioner har vi varit noga med att inte spekulera själva kring olika faktorer, utan låtit oss vägledas av de bedömningar som gjorts av ansvariga myndigheter. Måndagen den 16 mars presenterade Folkhälsomyndigheten sin mall för riskbedömning av evenemang och sammankomster. Alla arrangörer av evenemang har ombetts använda sig av denna mall för att göra en riskbedömning av de evenemang man planerar att genomföra. I rekommendationerna i mallen för riskbedömning anges att ”Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. ”  Under tisdagen den 17 mars gjorde vi med denna mall som grund en riskbedömning av den planerade användarträffen för Alvis. Av åtta riskbedömningspunkter i mallen kom vi fram till att fem besvarades med ”ja”.

Vi anser att alla i dagsläget har ett ansvar att på alla sätt bidra till att smittspridningen minimeras eller fördröjs. Vidare anser Gotit att alla medarbetare inom svensk utbildning har viktiga roller i att upprätthålla ett fungerande samhälle, och att de inte ska utsättas för risken att bli smittad. Av den anledningen har vi valt att skjuta upp genomförandet av användarträffen för Alvis till ett senare datum, då denna typ av evenemang kan genomföras utan risk för smittspridning.

Vi delar alla besvikelsen över att användarträffen blir uppskjuten, men vi återkommer så snart vi kan med förslag på nya datum.

Om du har några frågor är du välkommen att ställa dem till:

Linda Lendin
Verksamhetskonsult
031-704 19 53
linda.lendin@gotit.se

Dela: