ViS i Uppsala

Vi deltar på ViS!

Vi kommer delta och finnas med som utställare på ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) den 18-19 april. Detta år i Uppsala. Kom och träffa oss där och titta på Alvis, vårt skoladministrativa system anpassat för vuxenutbildning.