Konferens för vår utveckling

Vi är allihop på vår årliga interna konferens på torsdag och fredag 19-20 september. Konferensen är ett inslag i vår organisationsutveckling och stödjer vårt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Vi kommer ha dialog om vår framtid och hur vi bäst skall ta oss dit. Under konferensen har vi begränsad möjlighet att ta hand om ditt telefonsamtal. Ber dig därför som alternativ överväga att sända oss ett e-post meddelande. För supportärende hänvisar vi till vårt formulär eller till e-post adressen support@gotit.se och för övriga ärenden till info@gotit.se. Vid akuta ärenden finns en telefonsvarare som vi bevakar om du valt att ringa in ditt ärende på vårt ordinarie supportnummer. Tack för ditt engagemang.

Sollentuna och Upplands Väsby gjorde gemensam sak

Vuxenutbildarna inom Sollentuna och Upplands Väsby kommuner fann gemensamt behov och upphandlade därför samtidigt. Gotit har fått förtroendet att leverera Alvis till bägge. Tack till er båda två!

Alvis är IT-stödet för vuxenutbildningen med ansökan, antagning och studerandeadministration. För egen regi, upphandlad utbildning eller en mix av dessa, ger Alvis stöd för att administrera kurser, kurspaket, deltagare och grupper, närvaro och betyg m.m. Samverkande kommuner kan erbjuda gemensamt utbud i en kurskatalog tillgänglig på Internet. Alvis är ett Internetbaserat system och erbjuds som en molntjänst över Internet. Det blir så mycket enklare att samverka då.