Transito är en mötesplats för ledare och beslutsfattare

Tillsammans med Effektiv Styrning bjuder Gotit in till framtidskonferensen Transito. Även här blir konferensen digital. Transito är en mötesplats för ledare och beslutsfattare inom skola och utbildning. Transito samlar några av de mest spännande framtidsspanarna som bjuder på sina visioner om hur de pågående omvärldsförändringarna kommer att påverka ledning och styrning inom skolan.

Läs mer här

Posted in Gotit |
Dela:

Ny rapport från Gotit

Nu tar Gotit ännu ett steg i kartläggningen av administrationen inom det svenska skolväsendet. I september släpps rapporten ”Motorn i maskineriet”, som grundar sig på en kartläggning av administrationen inom vuxenutbildningen. Kartläggningen har omfattat både kommunala och enskilda anordnare, och intervjuer har genomförts med administratörer, administrativa chefer, rektorer och förvaltningschefer.

Rapporten tar bl.a. upp att vuxenutbildningens särart direkt påverkar de administrativa arbetsuppgifterna. Det gör också att administrationen inom komvux har en mycket viktig roll för resultat inom vuxenutbildningen, både elevresultat och ekonomiska resultat. Rapporten lyfter också det kvalificerade arbete en administratör inom vuxenutbildningen utför, med ett krångligt regelverk, en heterogen målgrupp och många myndighetskontakter.

Titeln ”Motorn i maskineriet” grundar sig på en fras som återkommit under kartläggningen: ”Fungerar inte administrationen så stoppar hela maskineriet…”

Posted in Gotit |
Dela:

Webbinarium om komvuxadministration

Den 25 september genomför Gotit ett webbinarium om administrationen inom vuxenutbildningen i samarbete med nätverket ViSa. Vid webbinariet presenteras den nya rapporten ”Motorn i maskineriet”, som tagits fram av Mikael Andersson på uppdrag av Gotit. Vid webbinariet medverkar också Jonas Svensson, utbildningschef i Malmö stad och Marie Ovenberger, sektionschef i Malmö stad om utvecklingsarbetet inom vuxenutbildningens administration.

– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda detta webbinarium som handlar helt om administrationen inom vuxenutbildningen, säger Anna Örnestad från arbetsgruppen för ViSa. Det är ett unikt tillfälle att presentera en rapport som fokuserar helt på vuxadministrationen. Samtidigt är det roligt att kunna erbjuda detta webbinarium istället för den administratörskonferens som blivit flyttad från den 25 september till nästa år.

– Vi är mycket tacksamma för samarbete som vi haft med ViSa i arbetet med rapporten, säger Jörgen Rönning, vd för Gotit. För oss är det viktigt att lyfta frågan om administrationens betydelse, och att visa på hur utvecklingen av en strategisk skoladministration stödjer kvalitetsarbetet inom skolan.

Praktiska detaljer
Datum och tid:
25 september klockan 13:00-15:00
Plats:
Zoom videokonferens (länk skickas via e-post till anmälda)
Anmälan:  Anmäl dig till webbinariet här

Posted in Gotit |
Dela:

Betygsutredningen

En fråga som utretts många gånger är hur betygssystemet i svensk skola ska vara utformat. Nu kommer ett nytt förslag, denna gång från Betygsutredningen 2018. Utredningen har bl.a. lämnat förslag som innebär ämnesbetyg istället för kursbetyg på gymnasiet, kompensatorisk betygssättning och ett nytt betygssteg för underkänt.

Kursbetyg

Den största förändringen som utredningen föreslår är att dagens kursbetyg ska bytas ut mot ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande nivåer inom komvux. Den främsta anledningen till ämnesbetyg är att dagens kursbetyg lett till en fragmenterad undervisning och en stressad situation för eleverna. Kursbetyg visar enligt utredningen inte heller vilka kunskaper en elev har i slutet av sin utbildning. Ämnesbetyg visar elevens kunskaper inom hela ämnet, menar utredningen.

Bytet av betygssystem påverkar också dagens uppbyggnad av gymnasieskolans program som idag är uppbyggd av kurser. Istället ska varje ämne delas upp i nivåer, där betyg sätts när en nivå är avklarad. När eleven sedan klarat nästa nivå, ersätter detta betyg det tidigare. Det slutliga betyget i ämnet ska spegla elevens kunnande i ämnet i slutet av ämnesstudierna.

Kompensatorisk betygssättning

Kompensatorisk betygssättning ska enligt utredningen införas inom hela skolväsendet förutom sfi och grundläggande vuxenutbildning. Kompensatorisk betygssättning innebär att läraren kan göra en helhetsbedömning av elevens kunskaper vid betygssättning, och olika kunskapsnivåer inom ett ämne kan kompensera varandra. Idag måste alla kunskapskrav inom en kurs vara uppfyllda för att ett visst betyg ska uppnås, vilket har lett till att elever upplever att de alltid bedöms utifrån sin sämsta prestation.

Nytt betygssteg för underkänt

Utredningen föreslår att ett nytt betygssteg, Fx, ska införas. Till skillnad från idag innebär förslaget att även ett underkänt betyg kan ge meritpoäng. Den främsta anledningen till förslaget är att dagens system med ett betygssteg för underkänt är för grovt. Ett F kan innebära skillnader i kunskapsnivå från inga kunskaper alls, till kunskaper precis på gränsen till godkänt.

Posted in Gotit |
Dela:

Webbinarium om skoladministration

Den 9 september genomförde Gotit ett webbinarium kring strategisk skoladministration inom barn- och ungdomsskolan. Vid webbinariet medverkade Mikael Andersson, författare av rapporten ”En ny syn på skoladministration” och Fia Götze-Hägg från Internatonella Engelska Skolan i Sundsvall. Webbinarieformen ersätter den tidigare seminarieformen under den tid som pandemin pågår, och Gotit kommer att återkomma med fler webbinarieerbjudanden. Fördelen med webbinarieformen, vilket visade sig den 9 september, är att administratörer från olika delar av landet kan medverka vid samma webbinarium.

Posted in Gotit |
Dela: