Aktuellt

Ny rapport från Gotit

Nu tar Gotit ännu ett steg i kartläggningen av administrationen inom det svenska skolväsendet. I september släpps rapporten ”Motorn i maskineriet”, som grundar sig på en kartläggning av administrationen inom vuxenutbildningen. Kartläggningen har omfattat både kommunala och enskilda anordnare, och intervjuer har genomförts med administratörer, administrativa chefer, rektorer och förvaltningschefer.

Rapporten tar bl.a. upp att vuxenutbildningens särart direkt påverkar de administrativa arbetsuppgifterna. Det gör också att administrationen inom komvux har en mycket viktig roll för resultat inom vuxenutbildningen, både elevresultat och ekonomiska resultat. Rapporten lyfter också det kvalificerade arbete en administratör inom vuxenutbildningen utför, med ett krångligt regelverk, en heterogen målgrupp och många myndighetskontakter.

Titeln ”Motorn i maskineriet” grundar sig på en fras som återkommit under kartläggningen: ”Fungerar inte administrationen så stoppar hela maskineriet…”

Dela: