Systemutvecklare till Team Skolplatsen

Vi behöver förstärka vårt team för förskola och skola med en systemutvecklare för vår tjänsteutveckling.

På Gotit skapar vi IT-stöd med syftet att förenkla och utveckla administrationen från förskola till vuxenutbildning. Programvaror som Skolplatsen och Alvis erbjuder skolorna ett stöd för att bland annat administrera ansökningar, frånvaro, betyg och mycket mer.

”Att tillsammans utveckla morgondagens lärande” är vår vision. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi på Gotit de bästa lösningarna utifrån kundens behov. Vi satsar mycket på att bli en attraktiv leverantör men även en attraktiv arbetsplats och vi arbetar därför mycket med våra medarbetares personliga utveckling, både individuellt och i grupp. Som medarbetare på Gotit finns det stora möjligheter till vidareutveckling. Vi är ett långsiktigt produktbolag med långa kundavtal vilket ger stora möjligheter för våra medarbetare att växa med vår tekniska utveckling och bidra till vårt viktiga samhällsuppdrag, att förbättra skolan.

Alla våra system är webbaserade/SaaS-tjänster och används av väldigt många användare som ställer höga krav på lättanvändbara, säkra och stabila system. Gotits största personalgrupp är våra systemutvecklare som består av nio personer. Teamet är ett glatt gäng som både är seriösa och målfokuserade och leds av en teamledare.

Arbetsuppgifter:

Som systemutvecklare på Gotit kommer du att arbeta både självständigt och i grupp med webbutveckling i olika utvecklingsmiljöer och databasdesign i moderna utvecklingsverktyg. I uppgifterna ingår också test-, dokumentations- och kvalitetsarbete. Du kommer arbeta i ett team bestående av experter både i verksamhetens behov och våra tekniker. Vi jobbar i .NET-stacken med arkitekturer och databasdesign. Dessutom gillar vi att hålla hög kvalité på våra leveranser. Vi arbetar efter en agil SCRUM- baserad modell med tvåveckors sprintar och kontinuerliga releaser.

Vi söker dig som är initiativtagande så att arbetet kan flyta på smidigt. Rollen kräver flexibilitet och förmågan att vara en lagspelare. Vi har ett stort kundfokus och värnar alltid om kvalitetsnivån. För oss är det oerhört viktigt att du är bekväm med att refaktorera och förbättra befintlig kod. Vi söker dig som är professionell och som tycker att det är självklart att koden du checkar in håller hög kvalitet och följer vedertagna principer för arkitektur och testbarhet.

Vi tror också att du har kunskaper och vana av .NET och C#, samt SQL. Vi erbjuder Visual Studio, Resharper och Rider som arbetsverktyg och därför tror vi att du har vana av någon eller samtliga av dessa också. Vår tech-stack består av .NET och ASP.NET Core MVC, men arbete sker även i våra legacyapplikationer skrivna i .NET framework och ASP.NET Web Forms.

Meriterande är också kunskaper i:

 • Semantisk HTML
 • Responsiv CSS
 • Java Script/Typescript
 • nHibernate eller Dapper
 • Reporting Services
 • Web API
 • Mobile First för gränssnitt
 • MVC
 • Enhetstester
 • Design Patterns
 • SOLID principerna
 • Clear/Clean Code principer
 • Azure DevOps
 • Automatisering
 • Agil utveckling
 • X-functional teams
 • Användbarhet (Usablity WCAG 2.0)
 • Domain Driven Design

Kvalifikationer:

Utbildning: akademisk bakgrund eller motsvarighet
Yrkeserfarenhet: önskvärt minst 2-3 års erfarenhet av .NET och C#
Språkkunskaper: svenska, engelska

Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning som startar med en provanställning på 6 månader.
Sista ansökningsdag: Sista ansökningsdag 16 mars 2023. Urval och intervjuer kommer dock att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Ansök därför så snart som möjligt. I anslutning till rekryteringen kommer ett arbetsprov att utvärderas.
Ansökan skickas till:  Skicka din ansökan och ditt CV till jobb@gotit.se

Organisations-/företagsbeskrivning:

Gotit är ett IT-företag med moderna system för skolverksamheter. Det har vi gjort sedan starten 1996. Men vi är mer än så om du frågar våra användare, de som arbetar med skoladministration och som får skolan att flyta på och fungera. Genom att göra deras jobb lättare och allt smidigare skapar vi en kedja av fördelar som sprider sig över hela skolan. Effekterna, de hamnar till slut i klassrummet. I undervisningen. I ett bättre lärande.

Posted in Gotit |
Dela:

Senaste nytt inom studiestöd

Bild: Shutterstock

Senaste nytt inom studiestöd

Ny möjlighet att byta bana mitt i livet, högre studiestöd och utvidgat körkortslån för unga. Här listar vi fem nyheter från CSN som kan vara bra att känna till om du jobbar inom vuxenutbildningen. 

Höjd åldersgräns för studiestöd

Den 1 januari 2022 infördes ett nytt studielån, som gör det lättare för personer att studera högre upp i åldrarna. I praktiken innebär det att åldersgränsen för att få studiemedel höjs från 56 till 60 år. Även åldersgränsen för när lånet ska vara färdigbetalt till CSN höjs från 60 till 64 år. Har man studerat med studielån både innan och efter 2022 innebär det att man har två lån att betala tillbaka. CSN erbjuder möjligheten att slå ihop lånen, vilket bland annat ger en lägre månadskostnad och en längre återbetalningstid. Dessutom undviker låntagaren dubbla årsbelopp, expeditionsavgifter och påminnelseavgifter vid sena inbetalningar.

Mer i plånboken för studerande

Under 2023 höjs prisbasbeloppet från 48 300 kronor till 52 500 kronor, vilket innebär att studerande med studiemedel får cirka 12 000 kronor för fyra veckors heltidsstudier. Det är en ökning med 1 000 kronor i månaden jämfört med 2022. Det höjda prisbasbeloppet innebär också att fribeloppet, det vill säga hur stor inkomst studerande får ha utan att det påverkar studiemedlet, höjs. För en person som studerar 20 veckor på heltid höjs fribeloppet från 93 561 kronor till 101 697 kronor per kalenderhalvår. Dessutom höjs studiestartstödet, som är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att studera på grundskole- och gymnasienivå för att öka chanserna till jobb, med nästan 800 kronor i månaden.

Möjlighet att byta bana mitt i livet

Den 1 oktober 2022 introducerades ett nytt omställningsstudiestöd för vuxna mitt i arbetslivet, som vill bredda sin kompetens och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden – antingen genom vidareutbildning eller att byta bana helt. Omställningsstudiestödet består av ett bidrag på upp till 80 procent av personens lön, upp till ett maxbelopp. Utöver bidraget kan man också välja att ta ett studielån. Man kan få omställningsstudiestödet i 44 veckor, eller längre om man studerar på deltid. För att ansöka behöver den studerande bland annat vara mellan 27 och 62 år och ha jobbat i minst åtta år de senaste 14 åren.

Utvidgat körkortslån för unga

Tidigare kunde enbart arbetslösa personer ansöka om körkortslån hos CSN, men för att förbättra möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden utvidgades körkortslånet ytterligare från den 1 december 2021. Det innebär att även unga mellan 19 och 20 år med fullföljd gymnasieutbildning kan ansöka om körkortslån, utan att behöva vara arbetslösa. Utvidgningen gäller både personer med en gymnasieexamen och unga som fullföljt en gymnasieutbildning på annat sätt, till exempel genom folkhögskola, vuxenutbildning eller särskola.

Förbättringar för dig som partner

I slutet av 2022 uppdaterade CSN webbsidan för skola, myndigheter och kommuner, vilket innebär en rad förbättringar för dig som partner. Med utökad information om hur du kan stötta studerande med studiestödsfrågor eller betalningssvårigheter, nya handböcker för rapportering och undervisningsmaterial för lärare blir det nu lättare att navigera och ta del av de uppgifter som du behöver i ditt dagliga arbete. Besök csn.se/partner för att läsa mer.

Vill du veta mer?csn.se hittar du mer information om körkortslånet och de olika studiestöden.

 

Posted in Gotit |
Dela:

Huvudmannens situation i en kommunaliserad skola

Foto: Jacob Lund

Kostnadsfritt webbinarium

Huvudmannens situation i en kommunaliserad skola

Datum: Onsdag 22 februari
Tid: 13.00–14.00
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

I höstas släppte Gotit en ny rapport. Temat är huvudmannens situation och rapporten blir den sista i rapportserien som nu belyser hela styrkedjan från skoladministratörens situation via skolledarna och nu även huvudmannen.

– I vår första rapport var skoladministratörerna överens om att rektorn är den som påverkar deras situation mest och i rapporten om skolledarna blev slutsatsen att de påverkas mest av huvudmannen och därför belyser vi nu även huvudmannens situation, säger utredare Mikael Andersson.

I den nya rapporten har Mikael Andersson intervjuat representanter från skolans huvudman i åtta olika kommuner. Han har talat med politiker, både i ledande ställning och i opposition samt med tjänstemän, företrädesvis skolchefer. Frågorna har bland annat berört varför de gått in i uppdraget, personliga drivkrafter, hur de förberett sig och vilka utmaningar de upplever som störst. Mikael Andersson har också fördjupat sig i utredningar och rapporter där huvudmannens roll behandlas. Just nu pågår också en statlig utredning som tittar på om det finns förutsättningar för att staten ska ta tillbaka huvudmannaskapet från kommunerna.

– Till att börja med kan man konstatera att det är mycket prat om statligt eller kommunalt huvudmannaskap, men det är nog inte där skon klämmer. Det har aldrig varit helt renodlat, utan funnits olika varianter genom åren, konstaterar Mikael Anderson. Däremot kan historien om kommunaliseringen av skolan förklara en hel del kring varför skolan utvecklats som den gjort sedan början av 1990-talet och vilken roll huvudmannen haft i detta.

Alla deltagare får också möjligheten att beställa en kopia av rapporten.

Varmt välkommen!

Anmäl dig till webbinariet här.

Posted in Gotit |
Dela: