Aktuellt

Senaste nytt inom studiestöd

Bild: Shutterstock

Senaste nytt inom studiestöd

Ny möjlighet att byta bana mitt i livet, högre studiestöd och utvidgat körkortslån för unga. Här listar vi fem nyheter från CSN som kan vara bra att känna till om du jobbar inom vuxenutbildningen. 

Höjd åldersgräns för studiestöd

Den 1 januari 2022 infördes ett nytt studielån, som gör det lättare för personer att studera högre upp i åldrarna. I praktiken innebär det att åldersgränsen för att få studiemedel höjs från 56 till 60 år. Även åldersgränsen för när lånet ska vara färdigbetalt till CSN höjs från 60 till 64 år. Har man studerat med studielån både innan och efter 2022 innebär det att man har två lån att betala tillbaka. CSN erbjuder möjligheten att slå ihop lånen, vilket bland annat ger en lägre månadskostnad och en längre återbetalningstid. Dessutom undviker låntagaren dubbla årsbelopp, expeditionsavgifter och påminnelseavgifter vid sena inbetalningar.

Mer i plånboken för studerande

Under 2023 höjs prisbasbeloppet från 48 300 kronor till 52 500 kronor, vilket innebär att studerande med studiemedel får cirka 12 000 kronor för fyra veckors heltidsstudier. Det är en ökning med 1 000 kronor i månaden jämfört med 2022. Det höjda prisbasbeloppet innebär också att fribeloppet, det vill säga hur stor inkomst studerande får ha utan att det påverkar studiemedlet, höjs. För en person som studerar 20 veckor på heltid höjs fribeloppet från 93 561 kronor till 101 697 kronor per kalenderhalvår. Dessutom höjs studiestartstödet, som är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att studera på grundskole- och gymnasienivå för att öka chanserna till jobb, med nästan 800 kronor i månaden.

Möjlighet att byta bana mitt i livet

Den 1 oktober 2022 introducerades ett nytt omställningsstudiestöd för vuxna mitt i arbetslivet, som vill bredda sin kompetens och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden – antingen genom vidareutbildning eller att byta bana helt. Omställningsstudiestödet består av ett bidrag på upp till 80 procent av personens lön, upp till ett maxbelopp. Utöver bidraget kan man också välja att ta ett studielån. Man kan få omställningsstudiestödet i 44 veckor, eller längre om man studerar på deltid. För att ansöka behöver den studerande bland annat vara mellan 27 och 62 år och ha jobbat i minst åtta år de senaste 14 åren.

Utvidgat körkortslån för unga

Tidigare kunde enbart arbetslösa personer ansöka om körkortslån hos CSN, men för att förbättra möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden utvidgades körkortslånet ytterligare från den 1 december 2021. Det innebär att även unga mellan 19 och 20 år med fullföljd gymnasieutbildning kan ansöka om körkortslån, utan att behöva vara arbetslösa. Utvidgningen gäller både personer med en gymnasieexamen och unga som fullföljt en gymnasieutbildning på annat sätt, till exempel genom folkhögskola, vuxenutbildning eller särskola.

Förbättringar för dig som partner

I slutet av 2022 uppdaterade CSN webbsidan för skola, myndigheter och kommuner, vilket innebär en rad förbättringar för dig som partner. Med utökad information om hur du kan stötta studerande med studiestödsfrågor eller betalningssvårigheter, nya handböcker för rapportering och undervisningsmaterial för lärare blir det nu lättare att navigera och ta del av de uppgifter som du behöver i ditt dagliga arbete. Besök csn.se/partner för att läsa mer.

Vill du veta mer?csn.se hittar du mer information om körkortslånet och de olika studiestöden.

 

Dela: