Nytt elevadministrativt system i Hälsingland

Nytt elevadministrativt system i Hälsingland
De fem hälsingekommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig och Söderhamn samt nybildade Hälsinglands Utbildningsförbund inför från och med i höst ett helt nytt elevadministrativt system. Det var företaget Gotit med säte i Göteborg som vann upphandlingen.

– Vi är en av de få leverantörerna på skolmarknaden som täcker hela behovet från förskola till vuxenutbildning, kommenterar Jörgen Rönning, VD vid företaget.
Det administrativa stödet Alvis är avsett för Vuxenutbildningen och stödet Skolplatsen ger stöd från förskola upp till och med gymnasiet inklusive kulturskola. De båda IT-systemen är stöd i betygshantering, elevens val, studieplanering, behörighetshantering samt frånvaro bland annat.
Kommunerna är nöjda med att man får ett gemensamt elevadministrativt system.
Katarina Ahlström, IT-strateg i Bollnäs förklarar att detta har man arbetat för länge i Hälsingland.
– Det underlättar oerhört för pedagoger att samma system finns i så gott som alla kommuner i Hälsingland. Det blir också enkelt för föräldrarna att registrera frånvaro för sina barn bland annat.
Det nya IT-stödet kommer att successivt införas under hösten.

Alvisdagarna 23-24 april 2015

Årets användarträff för Alvis kommer under två dagar bestå av möten mellan användare samt diskussioner kring arbetssätt och erfarenheter av systemet. Ett möte där användarna är med och påverkar Alvis framtida utveckling. Under dagarna kommer vi också att presentera och redovisa årets arbete med referensgruppen, både för vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Vi har även bjudit in externa föreläsare så som representanter från CSN och föreläsaren Ove Haugen för att berika dagarna ytterligare.

Vi hälsar samtliga deltagare välkommen till Hotell 11 i Göteborg den 23-24 april. Se program här