Aktuellt

Gotits leveranskapacitet vid ökad smitta

Gotit har gått igenom eventuella konsekvenser i samband med spridningen av Corona-viruset. Vi har framför allt bedömt konsekvenserna av ett mer allmänt behov av karantän samt ett större utbrott av sjukdom till följd av viruset.

Till att börja med vill vi lyfta fram att drift och löpande administration av Gotits tjänster till våra kunder redan idag genomförs på ett sådant sätt att förändringar i personalsituationen på Gotit endast har marginella konsekvenser för den totala funktionaliteten för tjänsterna. Av den anledningen bedömer vi att om ett större sjukdomsutbrott skulle inträffa så skulle de märkbara konsekvenserna för våra kunder begränsa sig till en mindre fördröjning i svaren på direkta supportfrågor. Vi bedömer att funktionaliteten och driftsäkerheten i våra system inte skulle påverkas alls av ett sjukdomsutbrott på Gotit.

Vi har en beredskap för att hantera ett generellt behov av karantän då vi säkerställt att alla medarbetare kan arbeta hemifrån. Denna möjlighet erbjuds också redan idag medarbetare som skulle uppvisa något form av symptom på virusinfektion.

Vi har också gjort en genomgång bland samtliga medarbetare och kan konstatera att ingen av våra medarbetare under aktuell tidsperiod har besökt något av de områden som varnas för på Folkhälsomyndighetens webbplats. Vi följer också löpande de uppdateringar och rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten.

Har du ytterligare frågor som rör Gotits leveranskapacitet, hör av dig till:

Jörgen Rönning

VD
031-704 19 56
jorgen.ronning@gotit.se

Dela: