Aktuellt

Gotit skjuter upp användarträff Skolplatsen

Gotit har beslutat att skjuta upp den användarträff för Skolplatsen i Gävle som var planerad att genomföras den 18 –19 mars.

Under den senaste tiden har Gotit diskuterat huruvida vi skulle genomföra användarträffen för Skolplatsen eller inte. Vi har noggrant följt utvecklingen av de rekommendationer som lämnats av Folkhälsomyndigheten och de signaler som vi fått från bokade deltagare. I våra diskussioner har vi varit noga med att inte spekulera själva kring olika faktorer, utan låtit oss vägledas av de bedömningar som gjorts av ansvariga myndigheter samt de bedömningar som både deltagarna och deras huvudmän gjort.

Baserat på dessa bedömningar var utvecklingen att vi fram till kl 13.00 på fredagen före användarträffen  endast hade ett fåtal avbokningar med hänvisning till beslut om restriktioner för resor och konferenser tagna av huvudmän. Det fanns inte heller några rekommendationer från myndigheterna om att undvika samlingar med lägre deltagarantal än 500 personer. Vi hade inte heller fått några fler frågor från bokade deltagare. Vi beslutade då att fortsätta förberedelserna för användarträffen och genomföra den som planerat. Vid vårt nästa möte, kl 15.00 samma fredag, hade ytterligare meddelanden om avbokningar kommit. Vi beslutade då att avvakta över helgen med ett definitivt beslut, för att direkt på måndag morgon kontakta alla anmälda deltagare med en fråga om deras planer för deltagande. Under helgen och måndag morgon kom ytterligare avbokningar som grundade sig på restriktioner från huvudmännen.

Gotits användarträffar ska både vara ett tillfälle då Gotit lämnar information till sina användare och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan användare. Av den anledningen upplever vi att det måste finnas ett tillräckligt stort antal deltagare vid en användarträff för att detta mål ska uppnås. Gotit är också mån om att alla intresserade användare ska få chansen att besöka våra användarträffar. Att genomföra en användarträff där ett flertal bokade deltagare inte har möjlighet att komma skulle enligt vår bedömning både leda till en mindre bra träff för dem som är på plats, och en missad möjlighet för dem som inte kan komma. Av den anledningen har vi beslutat att skjuta på Skolplatsens användarträff till en tidpunkt då läget mer återgått till det normala.

Vi delar alla besvikelsen över att användarträffen blir uppskjuten, men vi återkommer så snart vi kan med förslag på nytt datum.

Om du har några frågor, kontakta:

Andreas Öhman

Teamledare Skolplatsen
031-704 19 55
andreas.ohman@gotit.se

 

Dela: