Aktuellt

Artificiell intelligens inom skoladministrationen

Artificiell intelligens inom skoladministrationen

Artificiell intelligens, eller AI, har en stor potential att erbjuda nya möjligheter skoladministrationen och bidra till att förbättra kvaliteten. Vi har samtalat med Kevin Chen Trieu på  Gotit, om detta.

En första fråga: vem är Kevin Chen Trieu?

Jag arbetar som systemutvecklare inom Team Alvis på Gotit. Jag kommer närmast från Chalmers Tekniska Högskola, men jag har också studerat vid Shanghai Jiao Tong University. Det var under min tid i Kina som jag kom i kontakt med användningen av AI inom utbildning.

Vad är egentligen AI?

Det finns flera definitioner av vad AI är, men förenklat kan man säga att det handlar om att maskiner lär sig att utföra saker som människor kan utföra. Man brukar prata om svag, respektive stark AI. Svag AI är när maskiner löser specifika uppgifter eller problem, och stark AI är när maskiner löser mer generella uppgifter. Exempel på svag AI är automatiseringar, vissa förutsägelser och hantering av stora mängder data som är svårt för en människa att överblicka. Vi har också exempel på AI i t.ex. våra smartphones med röstigenkänning, ansiktsigenkänning m.m.

Varför ska man använda sig av AI?

För det första är AI bra på att automatisera repetitiva arbetsuppgifter som kan bli tråkiga för en människa. Användningen av AI ger också oftast bättre resultat inom de områden de används. Ett AI-system lär sig också hela tiden och blir bättre och bättre. Till sist är AI bättre på att identifiera mönster och potential i data.

Vad krävs för att ett AI-system ska fungera?

Till att börja med bygger AI på det man kallar ”maskininlärning” Det innebär att maskinen lär sig genom erfarenhet, tränar sig själv och blir allt bättre på sina uppgifter ju mer den arbetar. För ett AI-system är det viktigaste att ha tillgång till mycket data och bra data. Dålig data ger helt enkelt dåligt resultat, så det är viktigt att man är noga med att lägga in rätt och tillgänglig data i sitt system.

Vilka möjligheter ser du för AI inom skoladministrationen?

Jag ser många möjligheter, men ett exempel är att utveckla webbrobotar som ger svar på de vanligaste frågorna elever har. Ett annat exempel är att använda ansiktsigenkänning för att lösa närvarohanteringen. Just det exemplet har prövats, och fungerar tekniskt, men har utmaningar när det gäller elevernas integritet. AI-system kan också användas för att ge kursrekommendationer till elever utifrån de mål eleven har. Sedan såg jag exempel i Kina där man använde AI-system för att identifiera när elever hade behov av mer stöd i undervisningen. Så exemplen är många.

Till sist: vilken är den största potentialen du kan se med AI inom skolans värld?

Det får jag nog säga är möjligheten att utveckla analysen av den data som genereras inom skoladministrationen. Här finns det möjligheter att först och främst göra deskriptiv analys, d.v.s. sammanställa rapporter, lyfta fram sammanhang och dra slutsatser. Men mer spännande är att AI kan göra prediktiv analys, d.v.s. utifrån tillgänglig data förutspå vad som kan komma att hända. Till exempel att en elev riskerar avbrott eller att inte nå sina kursmål.

Läs mer om AI:

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/artificiell-intelligens-i-skolan-kraver-okad-insikt-hos-lararna

 

https://urplay.se/program/218957-skolstudion-ai-i-framtidens-skola

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/forskaren-om-for-och-nackdelarna-med-ai-i-skolan

 

https://techworld.idg.se/2.2524/1.699032/ai-sa-funkar

Dela: