Aktuellt

En avbruten kurs kan vara en positiv sak

Bild: Shutterstock

En avbruten kurs kan vara en positiv sak 

 

Inom vuxenutbildningen, där många studerar individuella kurser, så är antalet avbrott från kurserna en negativ faktor som regelbundet följs upp och rapporteras vidare. Men det gäller att skilja på negativa avbrott och de som faktiskt sker av positiva orsaker. Att analysera avbrottsstatistiken lite närmare kan bidra till flera värdefulla insikter som kan utveckla verksamheten.

 

Jesper Höglander, verksamhetskonsult på Gotit, tipsar här om 4 saker att fundera på när det gäller avbrottsstatistik.

 

Titta på de bakomliggande orsakerna

Ofta rapporteras avbrotten bara som ett hårt värde till SCB och CSN. Avbrott har en negativ klang, men det finns ju ett stort antal anledningar till varför någon väljer att hoppa av en kurs. Ytterligheterna är att kursen eller skolan upplevs som dålig och det är ju inte bra, men det kan också vara så att skolan hjälpt eleven att få en tillsvidareanställning, och då är ju avbrottet egentligen en positiv sak. För att få mer kunskap om de bakomliggande orsakerna till ett avbrott så rekommenderar vi att man skapar ”Avbrottsorsaker ” i Alvis för att kunna följa upp detta.

Kan vi påverka avbrotten?

Genom att analysera orsakerna till avbrotten så kan man också se vilka faktorer som skolan eventuellt kan påverka och vilka man inte kan göra så mycket åt. Om en elev avbryter sin kurs på grund av en flytt till en annan ort, eller för att hen fått ett jobb, så är det inte mycket man som skola kan göra. Men om man i stället noterar att orsaken till flera avbrott är att många elever har för dåliga förkunskaper för att klara studierna så kan tex en möjlig lösning vara att ordna en orienteringskurs för att förbereda eleverna bättre. Många kommuner har till exempel valt att anordna studieförberedande orienteringskurser i matte där för att fler ska komma igenom kursen med ett godkänt betyg.

När sker avbrotten?

När i tiden ett avbrott sker är också intressant att titta närmare på. Det är stor skillnad på om en elev avbryter kursen i början eller om det sker i slutet. Om det sker tidigt kan man till exempel fundera på om det är något som brister i introduktionen eller om det finns en otydlighet i studievägledningen eller kring presentationen av kursen. Om avbrottet däremot sker i slutet av en kurs så kan det vara andra faktorer som spelar in. Behövs det en annan typ av stöd till eleverna, var kursupplägget inte tillräckligt bra eller var studietakten kanske för hög? I Alvis finns funktionen ”Avbrott antal dagar efter kursstart” som en hjälp.

Analysera dina siffror

Det är också viktigt att tänka på vad de siffror man rapporterar in egentligen betyder. Är det antalet avbrutna kurser/kursdeltagare man är ute efter att analysera, eller är det att identifiera antalet personer som avbryter sina studier? Inget av sätten att mäta är fel, bara olika. Man måste ta hänsyn till vad man mäter när man utvärderar resultatet. Om man till exempel är en mindre kommun som erbjuder många kurspaket, så kan en elev som avbryter sin utbildning ge en stor procentuell påverkan i förhållande till de elever som gör avbrott på enstaka kurser, och det är såklart viktig att ha kunskap om när siffrorna presenteras.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med avbrottsstatistiken i Alvis? Kontakta gärna Alvis-teamet på Gotit.

 

Dela: