Aktuellt

Gotits teamledare om trender och framtid

Inför ett nytt år och nytt decennium ställde vi en fråga till Gotits teamledare på Alvis och Skolplatsen: Vilka trender ser ni inom skoladministrationen, och hur ser den närmsta framtiden ut?

-Det jag främst ser som en trend bland våra kunder är en ökad efterfrågan på tillgång till information som gör att man kan agera, säger Jonas Hansson, teamledare för Alvis. Man uttrycker ett behov av att kunna se trender inom olika områden för att kunna utveckla verksamheten

Jonas får medhåll av teamledaren för Skolplatsen, Andreas Öhman.

-Även inom ungdomsskolan är det funktioner som påminner om business intelligence som efterfrågas, säger Andreas. Det stämmer bra överens med Gotits resonemang om behovet av en strategisk skoladministration som stödjer det systematiska kvalitetsarbetet.

Båda är också överens om att en ökad integration mellan olika system efterfrågas mer och mer.

-Det går hand i hand med önskemålet om att kunna jämföra information inom olika administrativa områden, säger Andreas Öhman. Ju mer system integreras, desto mer effektiva analyser kan man göra, menar han.

-Inom vuxenutbildningen finns också ett behov av att kunna målgruppsanpassa funktioner och utåtriktad information, säger Jonas Hansson. Eftersom det kan finnas allt mellan analfabeter och akademiker inom målgruppen måste det vara möjligt att få samma typ av funktioner på flera olika sätt.

Båda ser också att EU:s webbdirektiv för tillgänglighet får konsekvenser för Gotits kunder. Direktivet ställer krav både på funktionalitet och innehåll, vilket de administrativa systemen måste stödja kunderna med.

På gång i den nära framtiden lyfter båda de kommande användarträffarna. I mars genomförs användarträffar både för Alvis och Skolplatsen. En nyhet är att användarträffarna kommer att bli mer av seminarier, med ett innehåll som användarna kan ha nytta av ur ett bredare perspektiv än enbart som användare av Alvis och Skolplatsen.  Representanter för Skolverket och Gotits utredningar,  samt experter på skolledning och administration kommer att medverka i de olika seminariepassen.

-Våra användarträffar ska upplevas som en chans till fortbildning av våra användare, avslutar Jonas och Andreas.

Läs mer om användarträffarna här

Läs mer om webbdirektivet här

Jonas Hansson och Andreas Öhman

 

Dela: