Aktuellt

Göteborgs gymnasier väljer Gotit

Gotit har fått förlängt uppdrag att för Göteborgs stads gymnasieskolor förvalta och utveckla sitt IT-stöd för elevadministration som används för planering och uppföljning av gymnasieskolan. Det elevadministrativa systemet är ett viktigt IT-stöd för verksamheterna och ett källsystem för flera andra, exempelvis för lärmiljön och kommunikation med hemmet i Hjärntorget. Förändringar som skall genomföras inom uppdraget handlar bl.a. om de som följer av den skollag och de förordningar som styr skolans verksamhet men även myndigheternas krav på olika rapporter och dataöverföringar. Vi är mycket glada över det förtroende vi fått i detta uppdrag och ser fram emot ett fortsatt samarbete inom gymnasieskolans verksamhetsområde. Tack Göteborg! 

Dela: