Aktuellt

Ny samarbetspartner till Gotit

Gotit har inlett ett samarbete med företaget Effektiv Styrning. Effektiv Styrning specialiserar sig på att hjälpa offentlig sektor att utveckla sin ledning och styrning på ett sätt som bidrar till väl fungerande offentliga tjänster. Administration och styrning hänger ihop och för att uppnå bästa möjliga effektivitet kan styrningen behöva ses över när skoladministrationen uppdateras eller utvecklas. Av detta skälet har Effektiv Styrning skapat unika kurser för skolan som kommer att erbjudas Gotits kunder.

Dela: