Aktuellt

Campus Nyköping med digital ansökan

Framgångsrika Campus Nyköping har valt Alvis som IT-stöd för sin vuxenutbildning och yrkeshögskola. Nu kommer ansökningarna att hanteras digitalt och det förenklar för den sökande, vägledaren och administratören. En viktig pusselbit har varit att integrera schemaläggningen, allt för att underlätta tillgången till schemauppgifter för alla inblandade. Införandeprojektet med bl.a. stöd från Gotit är precis startat och de första ansökningarna beräknas anlända efter årsskiftet. Alvis har anpassade ansökningsfunktioner för de olika skolformerna, inte minst för yrkeshögskolans unika och särskilda behov. Vi tackar för förtroendet och önskar Nyköping fortsatt lycka till med sitt införande!

Dela: