Aktuellt

Från skolvärlden till skolvärlden

På Gotit är vår vision att utveckla morgondagens lärande. Vi vill ge skolan – och alla i skolan – de bästa möjliga förutsättningarna. För att kunna göra detta tror vi på en kombination av kompetenser och framförallt en stark grund i just skolan. Det är också därför alla våra utbildare du möter har en bakgrund inom skolvärlden: dels som lärare och dels som administratörer. Det här anser vi är centralt: för att kunna utforma optimala verktyg för skolvärlden, behövs – utöver den tekniska delen – i allra högsta grad en förståelse för den miljö, i vilken verktyget används. Med en inblick i skolvärlden som grundval medföljer en uppfattning om vilka behoven är och hur de kan arta sig från förskola till vuxenutbildning. Och behoven, de ändras ju givetvis över tid. Det är därför vi i dialog med våra kunder både skapar och utvecklar våra produkter. I praktiken innebär detta att våra IT-system är anpassade efter organisationen, och inte tvärtom.

Att ett flertal personer i vårt team har en bakgrund inom skolan har således en rad olika fördelar. En konkret insyn i hur administration kan se ut i skolväsendet idag gör att även den praktiska förståelsen blir en annan: hur verktyg som IT-stöd de facto används på daglig basis av både lärare, administratörer och till exempel föräldrar i deras kommunikation med skolpersonal. Med dessa erfarenheter som grund, är vår ambition att göra administrationen som sker i skolan allt smidigare och skapa funktionella, välanpassade och uppdaterade verktyg. Och till sist men definitivt inte minst: på Gotit brinner vi för att göra skolan bättre. Att ha den referensram och de praktiska erfarenheter som flertalet utav oss har, resulterar även i ett engagemang för skolan som säkerligen inte skulle existera i samma grad utan våra bakgrunder.

Från skolvärlden till skolvärlden.

Från skolvärlden till skolvärlden.

Dela: