Nytt elevadministrativt system i Hälsingland

Nytt elevadministrativt system i Hälsingland
De fem hälsingekommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig och Söderhamn samt nybildade Hälsinglands Utbildningsförbund inför från och med i höst ett helt nytt elevadministrativt system. Det var företaget Gotit med säte i Göteborg som vann upphandlingen.

– Vi är en av de få leverantörerna på skolmarknaden som täcker hela behovet från förskola till vuxenutbildning, kommenterar Jörgen Rönning, VD vid företaget.
Det administrativa stödet Alvis är avsett för Vuxenutbildningen och stödet Skolplatsen ger stöd från förskola upp till och med gymnasiet inklusive kulturskola. De båda IT-systemen är stöd i betygshantering, elevens val, studieplanering, behörighetshantering samt frånvaro bland annat.
Kommunerna är nöjda med att man får ett gemensamt elevadministrativt system.
Katarina Ahlström, IT-strateg i Bollnäs förklarar att detta har man arbetat för länge i Hälsingland.
– Det underlättar oerhört för pedagoger att samma system finns i så gott som alla kommuner i Hälsingland. Det blir också enkelt för föräldrarna att registrera frånvaro för sina barn bland annat.
Det nya IT-stödet kommer att successivt införas under hösten.

Alvisdagarna 23-24 april 2015

Årets användarträff för Alvis kommer under två dagar bestå av möten mellan användare samt diskussioner kring arbetssätt och erfarenheter av systemet. Ett möte där användarna är med och påverkar Alvis framtida utveckling. Under dagarna kommer vi också att presentera och redovisa årets arbete med referensgruppen, både för vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Vi har även bjudit in externa föreläsare så som representanter från CSN och föreläsaren Ove Haugen för att berika dagarna ytterligare.

Vi hälsar samtliga deltagare välkommen till Hotell 11 i Göteborg den 23-24 april. Se program här

MoA med ambitioner för kvalité

MoA Lärcentrum med flera skolor och utbildningar inom Vård- och omsorg samt Barn- och fritidsprogrammet har valt Alvis som sitt nya IT-stöd för att ytterligare stärka det goda kvalitetsarbetet. Med Alvis får MoA möjligheter att enklare få tillgång till uppgifter om kursdeltagare och grupper. MoA:s förväntningar på Alvis handlar också om att få ett bra IT-stöd för ekonomihanteringen där verksamheten har uppdrag för flera olika uppdragsgivare med olika avtalsvillkor. Med Alvis kan verksamheten enklare och snabbare få fram underlag för de uppgifter som är grunden för den ekonomiska regleringen med uppdragsgivaren. Med det nya IT-stödet kan MoA säkerställa fortsatt verksamhetsutveckling med kvalité i fokus.

Solna ville ha helhetslösning

Solna stad har valt Gotit som leverantör av Alvis för sin vuxenutbildning.

Tommy Persson, verksamhetschef och rektor berättar:
Det ger Solna vuxenutbildning en helhetslösning som vi inte har i dag. Vi ser även möjligheter att:

-fortsätta automatiseringen av manuellt volymarbete,
-utveckla den ekonomiska uppföljningen bland annat genom att koppla Alvis till Solna stads ekonomisystem,
-kommunicera med sökande och elever samt våra upphandlade skolor på ett mer modernt sätt,
-dela information mellan alla aktörer som arbetar med våra elever bland annat genom en gemensam individuell studieplan.

Med andra ord så har vi upphandlat en modern helhetslösning som ökar effektiviteten och kvaliteten i de flesta av våra administrativa processer. Det ger oss en bättre grund för att styra och följa upp vår utbildningsverksamhet vilket också leder till en ökad kvalitetssäkring.

På Gotit är vi tacksamma för det förtroende vi får i detta uppdrag och vill önska Solna stad lycka till med sitt införandeprojekt.

Göteborgs gymnasier väljer Gotit

Gotit har fått förlängt uppdrag att för Göteborgs stads gymnasieskolor förvalta och utveckla sitt IT-stöd för elevadministration som används för planering och uppföljning av gymnasieskolan. Det elevadministrativa systemet är ett viktigt IT-stöd för verksamheterna och ett källsystem för flera andra, exempelvis för lärmiljön och kommunikation med hemmet i Hjärntorget. Förändringar som skall genomföras inom uppdraget handlar bl.a. om de som följer av den skollag och de förordningar som styr skolans verksamhet men även myndigheternas krav på olika rapporter och dataöverföringar. Vi är mycket glada över det förtroende vi fått i detta uppdrag och ser fram emot ett fortsatt samarbete inom gymnasieskolans verksamhetsområde. Tack Göteborg! 

God Jul och Gott Nytt År

Vi på Gotit vill önska dig en riktigt skön helg, en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ett särskilt tack vill vi skicka till dig som ställer upp som referens i samband med att nya kunder är intresserade av oss och våra tjänster. Utan dig hade det varit svårare att förstå hur det fungerar i verkligheten.

Väl mött igen 2014!