Med hänvisning till Göteborgs Stads Stadsrevisions granskning

Vi har sedan tidigare tagit del av de brister som framkommit när kommunens säkerhetsexperter genomfört sin granskning. Vi har tagit till oss av de som berört funktionalitet i systemet, gjort åtgärder i systemen för alla våra kunder och sett över våra egna säkerhetsrutiner.

Vi anser inte att det idag föreligger någon säkerhetsrisk att använda systemet. Funktionaliteten för att ändra betyg finns ett gediget säkerhetsarbete bakom med kryptering, behörighetskontroll, signering och loggning.

I Alvis kan kunden välja mellan olika inloggningsalternativ så som säker inloggning via två-faktorsinläggning eller e-legitimation beroende på vilken data som hanteras. Det kan tex skilja mellan vilken behörighet man tilldelas i systemet, tex om man är elev, lärare eller administratör.

I Alvis finns stora möjligheter att tilldela behörigheter och begränsa tillgång till uppgifter för att till fullo uppfylla lag, förordning och arbetssätt.

Vi ser positivt på den granskning som nu är gjord och det har varit lärorikt att samarbeta med Göteborgs Stad i ärendet.

 

För mer information kontakta: Pia Witte, 031-704 17 96

Nytt elevadministrativt system i Hälsingland

Nytt elevadministrativt system i Hälsingland
De fem hälsingekommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig och Söderhamn samt nybildade Hälsinglands Utbildningsförbund inför från och med i höst ett helt nytt elevadministrativt system. Det var företaget Gotit med säte i Göteborg som vann upphandlingen.

– Vi är en av de få leverantörerna på skolmarknaden som täcker hela behovet från förskola till vuxenutbildning, kommenterar Jörgen Rönning, VD vid företaget.
Det administrativa stödet Alvis är avsett för Vuxenutbildningen och stödet Skolplatsen ger stöd från förskola upp till och med gymnasiet inklusive kulturskola. De båda IT-systemen är stöd i betygshantering, elevens val, studieplanering, behörighetshantering samt frånvaro bland annat.
Kommunerna är nöjda med att man får ett gemensamt elevadministrativt system.
Katarina Ahlström, IT-strateg i Bollnäs förklarar att detta har man arbetat för länge i Hälsingland.
– Det underlättar oerhört för pedagoger att samma system finns i så gott som alla kommuner i Hälsingland. Det blir också enkelt för föräldrarna att registrera frånvaro för sina barn bland annat.
Det nya IT-stödet kommer att successivt införas under hösten.

Alvisdagarna 23-24 april 2015

Årets användarträff för Alvis kommer under två dagar bestå av möten mellan användare samt diskussioner kring arbetssätt och erfarenheter av systemet. Ett möte där användarna är med och påverkar Alvis framtida utveckling. Under dagarna kommer vi också att presentera och redovisa årets arbete med referensgruppen, både för vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Vi har även bjudit in externa föreläsare så som representanter från CSN och föreläsaren Ove Haugen för att berika dagarna ytterligare.

Vi hälsar samtliga deltagare välkommen till Hotell 11 i Göteborg den 23-24 april. Se program här

Möt oss i Linköping

Välkomna till ViS vuxenutbildningskonferens – Lärande på vuxnas ViS den 13-14 april i Linköping. Konferensen lyfter fram vuxnas lärande: Vad säger forskningen, hur påverkar den tekniska utvecklingen metodiken, hur påverkar behoven inom integrationsområdet metoderna och vilka utmaningar står vuxnas lärande inför? Läs mer på konferensens egen hemsida. Gotit är utställare som brukligt på denna mycket intressanta konferens med fokus på vårt eget engagemang i vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Som en nyhet kan vi presentera stöd för arbetsmarknad i vår tjänst Alvis.

Utveckla och öka din kompetens

Under det kommande halvåret erbjuder vi våra kunder ett flertal grupputbildningar. Utbildningarna riktar sig därmed till dig som arbetar eller kommer att arbeta med något av våra IT-stöd för skolan. Vi vill att dagarna ska ge en ökad kunskap kring respektive system men även skapa möjlighet till idéutbyte mellan användare. Läs mer om vårt utbud här. Välkommen med din anmälan – vi har begränsat antal platser!

ViS – tack för ditt besök

ViS är över för denna gången. Tack för visat intresse för oss och vår utställning på konferensen. Vi är väldigt nöjda med vår egen medverkan och har fått många intressanta och lärande möten på plats. Hoppas du fick med dig något hem du också, kanske en tanke om vart vuxenutbildningen är på väg.

På återseende.

Rätt antal ettor var 29 062 stycken. Närmast gissade Malin Elgborn på 30 000 stycken ettor och som därmed vinner en iPad mini. Grattis Malin!

På plats på ViS

Andra konferensdagen på ViS rikskonferens – Utan vuxenutbildningen stannar Sverige – på Folkets Hus i Stockholm. Här presenterar vi Alvis, vårt IT stöd för vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. ViS presenterar fyra stycken ställningstaganden (ViS Statements) som de anser vara relevanta för att skapa förutsättningar för en vuxenutbildning som inte följer utvecklingen, utan leder den! Läs mer på ViS hemsida.

Posted in Alvis |
Dela:

MoA med ambitioner för kvalité

MoA Lärcentrum med flera skolor och utbildningar inom Vård- och omsorg samt Barn- och fritidsprogrammet har valt Alvis som sitt nya IT-stöd för att ytterligare stärka det goda kvalitetsarbetet. Med Alvis får MoA möjligheter att enklare få tillgång till uppgifter om kursdeltagare och grupper. MoA:s förväntningar på Alvis handlar också om att få ett bra IT-stöd för ekonomihanteringen där verksamheten har uppdrag för flera olika uppdragsgivare med olika avtalsvillkor. Med Alvis kan verksamheten enklare och snabbare få fram underlag för de uppgifter som är grunden för den ekonomiska regleringen med uppdragsgivaren. Med det nya IT-stödet kan MoA säkerställa fortsatt verksamhetsutveckling med kvalité i fokus.