Aktuellt

Med hänvisning till Göteborgs Stads Stadsrevisions granskning

Vi har sedan tidigare tagit del av de brister som framkommit när kommunens säkerhetsexperter genomfört sin granskning. Vi har tagit till oss av de som berört funktionalitet i systemet, gjort åtgärder i systemen för alla våra kunder och sett över våra egna säkerhetsrutiner.

Vi anser inte att det idag föreligger någon säkerhetsrisk att använda systemet. Funktionaliteten för att ändra betyg finns ett gediget säkerhetsarbete bakom med kryptering, behörighetskontroll, signering och loggning.

I Alvis kan kunden välja mellan olika inloggningsalternativ så som säker inloggning via två-faktorsinläggning eller e-legitimation beroende på vilken data som hanteras. Det kan tex skilja mellan vilken behörighet man tilldelas i systemet, tex om man är elev, lärare eller administratör.

I Alvis finns stora möjligheter att tilldela behörigheter och begränsa tillgång till uppgifter för att till fullo uppfylla lag, förordning och arbetssätt.

Vi ser positivt på den granskning som nu är gjord och det har varit lärorikt att samarbeta med Göteborgs Stad i ärendet.

 

För mer information kontakta: Pia Witte, 031-704 17 96

Dela: