MoA med ambitioner för kvalité

MoA Lärcentrum med flera skolor och utbildningar inom Vård- och omsorg samt Barn- och fritidsprogrammet har valt Alvis som sitt nya IT-stöd för att ytterligare stärka det goda kvalitetsarbetet. Med Alvis får MoA möjligheter att enklare få tillgång till uppgifter om kursdeltagare och grupper. MoA:s förväntningar på Alvis handlar också om att få ett bra IT-stöd för ekonomihanteringen där verksamheten har uppdrag för flera olika uppdragsgivare med olika avtalsvillkor. Med Alvis kan verksamheten enklare och snabbare få fram underlag för de uppgifter som är grunden för den ekonomiska regleringen med uppdragsgivaren. Med det nya IT-stödet kan MoA säkerställa fortsatt verksamhetsutveckling med kvalité i fokus.

Träffa oss på ViS

Dags för den årliga vuxenutbildningskonferensen ViS – Vuxenutbildning i Samverkan den 7-8 april. Passa på att träffa oss som utställare på konferensen där vi presenterar våra senaste och nyaste funktioner i Alvis, exempelvis våra smarta funktioner för att enkelt distribuera det gemensamma kursutbudet när du som kommun samverkar med andra och har upphandlat gemensamt genomförande. Mer om konferensen kan du läsa här.

Solna ville ha helhetslösning

Solna stad har valt Gotit som leverantör av Alvis för sin vuxenutbildning.

Tommy Persson, verksamhetschef och rektor berättar:
Det ger Solna vuxenutbildning en helhetslösning som vi inte har i dag. Vi ser även möjligheter att:

-fortsätta automatiseringen av manuellt volymarbete,
-utveckla den ekonomiska uppföljningen bland annat genom att koppla Alvis till Solna stads ekonomisystem,
-kommunicera med sökande och elever samt våra upphandlade skolor på ett mer modernt sätt,
-dela information mellan alla aktörer som arbetar med våra elever bland annat genom en gemensam individuell studieplan.

Med andra ord så har vi upphandlat en modern helhetslösning som ökar effektiviteten och kvaliteten i de flesta av våra administrativa processer. Det ger oss en bättre grund för att styra och följa upp vår utbildningsverksamhet vilket också leder till en ökad kvalitetssäkring.

På Gotit är vi tacksamma för det förtroende vi får i detta uppdrag och vill önska Solna stad lycka till med sitt införandeprojekt.

Göteborgs gymnasier väljer Gotit

Gotit har fått förlängt uppdrag att för Göteborgs stads gymnasieskolor förvalta och utveckla sitt IT-stöd för elevadministration som används för planering och uppföljning av gymnasieskolan. Det elevadministrativa systemet är ett viktigt IT-stöd för verksamheterna och ett källsystem för flera andra, exempelvis för lärmiljön och kommunikation med hemmet i Hjärntorget. Förändringar som skall genomföras inom uppdraget handlar bl.a. om de som följer av den skollag och de förordningar som styr skolans verksamhet men även myndigheternas krav på olika rapporter och dataöverföringar. Vi är mycket glada över det förtroende vi fått i detta uppdrag och ser fram emot ett fortsatt samarbete inom gymnasieskolans verksamhetsområde. Tack Göteborg! 

God Jul och Gott Nytt År

Vi på Gotit vill önska dig en riktigt skön helg, en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ett särskilt tack vill vi skicka till dig som ställer upp som referens i samband med att nya kunder är intresserade av oss och våra tjänster. Utan dig hade det varit svårare att förstå hur det fungerar i verkligheten.

Väl mött igen 2014!

Alvisdagarna – dags att förbereda sig

Särskild inbjudan med program kommer att sändas till dig som kund och användare av Alvis till vår årliga användarträff – Alvisdagarna.

Notera gärna datumet redan nu – 3 och 4 april 2014. Syftet med Alvisdagarna är att du tillsammans med andra användare och flera representanter från Gotit bidrar till ett ökat lärande och medvetande om de behov som finns och hur IT bäst kan stödja ditt arbete.

Kanske kan du dela med dig av dina erfarenheter och kanske kan du ta med dig en eller flera insikter som uppstår i mötet med andra användare. För oss på Gotit betyder det mycket att få ta del av dina idéer om hur Alvis kan förbättras ytterligare. Förbered dig på vad du kan bidra med och vad du är särskilt intresserad av.

Välkommen!

Campus Nyköping med digital ansökan

Framgångsrika Campus Nyköping har valt Alvis som IT-stöd för sin vuxenutbildning och yrkeshögskola. Nu kommer ansökningarna att hanteras digitalt och det förenklar för den sökande, vägledaren och administratören. En viktig pusselbit har varit att integrera schemaläggningen, allt för att underlätta tillgången till schemauppgifter för alla inblandade. Införandeprojektet med bl.a. stöd från Gotit är precis startat och de första ansökningarna beräknas anlända efter årsskiftet. Alvis har anpassade ansökningsfunktioner för de olika skolformerna, inte minst för yrkeshögskolans unika och särskilda behov. Vi tackar för förtroendet och önskar Nyköping fortsatt lycka till med sitt införande!

Konferens för vår utveckling

Vi är allihop på vår årliga interna konferens på torsdag och fredag 19-20 september. Konferensen är ett inslag i vår organisationsutveckling och stödjer vårt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Vi kommer ha dialog om vår framtid och hur vi bäst skall ta oss dit. Under konferensen har vi begränsad möjlighet att ta hand om ditt telefonsamtal. Ber dig därför som alternativ överväga att sända oss ett e-post meddelande. För supportärende hänvisar vi till vårt formulär eller till e-post adressen support@gotit.se och för övriga ärenden till info@gotit.se. Vid akuta ärenden finns en telefonsvarare som vi bevakar om du valt att ringa in ditt ärende på vårt ordinarie supportnummer. Tack för ditt engagemang.

Sollentuna och Upplands Väsby gjorde gemensam sak

Vuxenutbildarna inom Sollentuna och Upplands Väsby kommuner fann gemensamt behov och upphandlade därför samtidigt. Gotit har fått förtroendet att leverera Alvis till bägge. Tack till er båda två!

Alvis är IT-stödet för vuxenutbildningen med ansökan, antagning och studerandeadministration. För egen regi, upphandlad utbildning eller en mix av dessa, ger Alvis stöd för att administrera kurser, kurspaket, deltagare och grupper, närvaro och betyg m.m. Samverkande kommuner kan erbjuda gemensamt utbud i en kurskatalog tillgänglig på Internet. Alvis är ett Internetbaserat system och erbjuds som en molntjänst över Internet. Det blir så mycket enklare att samverka då.