Aktuellt

Save the date – Skolledardag 2 november

Bild: Andrea Piacquadio

Save the date!
Gotits Skolledardag

När: 2 november
Tid: 09:00 – 17:00
Plats: Digital via Teams
Deltagar avgift 500kr
Anmäl dig här

 

Missa inte Skolledardagen, en digital heldag med smarta tips om hur du som skolledare kan öka ditt fokus och minska vardagsstressen genom att delegera vissa arbetsuppgifter. Du kommer också få råd och inspiration kring hur ni kan förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i skolan.

Inbjudan med mer detaljerad information om program och föreläsare kommer inom kort.

Anmäl dig här

Välkommen!

 

Posted in Gotit |
Dela:

Kostnadsfritt Webbinarium: Introduktion i ansvarsfrågor i skolan

Bild: Jacob Lund

Kostnadsfritt Webbinarium:

Introduktion i ansvarsfrågor i skolan

 

Målgrupp: All personal i grundskola, gymnasieskola och Kulturskolan
När: Tisdag 28 september.
Tid: Föreläsning kl 14.30-15.30 samt svar på ställda frågor kl. 15.30.16.00
Anmäl dig här

 

Lär dig mer om elevers rätt till kunskapsstöd och skolans ansvar för hemmasittande barn. Vilka brott riskerar man att begå som skolpersonal? Och vad säger egentligen lagen om tystnads- och anmälningsplikt?

 

Den 28 september bjuder Gotit in dig till ett kostnadsfritt webbinarium med Staffan Olsson, efterfrågad föreläsare, författare och lärarutbildare. Staffan har mångårig expertis av juridiska frågor inom skolverksamheten och har också skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola (Studentlitteratur, 2019).

Under föreläsningen introducerar Staffan olika frågor och situationer kopplat till ämnen som kränkningar, ingripande och regler för filmning och fotografering i verksamheten. Staffan kommer också att tipsa om vad man kan tänka på vid hem- och elevkontakter.

Webbinariet utgår från personalens ansvar i bred bemärkelse, både kopplat till skollagstiftningen och andra lagar. Föreläsningen är en introduktion och vänder sig till all verksam skolpersonal som vill öka förståelsen för vikten av dessa frågor och vem som bär ansvaret i skolan. Om du gillar webbinariet har du också möjlighet att via oss på Gotit beställa en mer djupgående föreläsning av Staffan i ämnet.

Föreläsningen kommer att behandla ämnen som:

 • Vilka brott riskerar personal att begå?
 • Vad bör man tänka på i hem- eller elevkontakter?
 • Elevers rätt till stöd och särskilt stöd för att nå kunskapskraven
 • Rätten att disciplinärt eller handgripligen ingripa mot en elev
 • Kränkningar i skolan
 • Regler vi utflykter och vid tillsyn, beroende på ålder och mognad
 • Kortfattat om integritet i skolan, om tystnads- och anmälningsplikt
 • Vad gäller för huvudmannens, skolans och hemmets ansvar för hemmasittande barn?
 • Vilken rätt har föräldrar eller personal att fotografera eller filma i vår verksamhet?

 

Anmäl dig här

 

Posted in Gotit |
Dela:

Administrationens möjligheter

Det är hög tid att skolorna ökar sin kunskap om administrationens möjligheter”

 

Under de senaste 25 åren har Gotit gått från att erbjuda it-konsulter till att erbjuda skolutveckling med hjälp av strategisk skoladministration. 

 

– Det borde vara självklart att använda statistiken för att utveckla skolan, men det är få skolor som nått dit ännu.  Vi vill därför hjälpa både skolledare och administratörer att se potentialen. Det är hög tid att skolorna ökar sin kunskap om administrationens möjligheter, konstaterar Gotits vd Jörgen Rönning. 

Gotit, som i år fyller 25 år, startade som ett it-konsultbolag som stöttade utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad med program- och systemutveckling. Efter några år började andra kommuner intressera sig för de lösningar som Göteborgs Stad tagit fram och det blev tydligt att det saknades bra it-stöd på många platser. 

– Vi beslöt oss då för att ändra inriktning och 2005 började Gotit utveckla egna produkter med utgångspunkt från det marknaden efterfrågade, säger Jörgen Rönning. 

Ungefär samtidigt slutade Göteborgs Stad att utveckla egna it-stöd för skolverksamheten och Gotit fick på kort tid både Göteborgs Stad och tolv västsvenska kommuner som kunder på Alvis, Gotits plattform för vuxenutbildning.  Embryot till plattformen Skolplatsen, för grund- och gymnasieskola, föddes vid samma tidpunkt och sedan dess har båda plattformarna utvecklats i takt med kundernas behov.  

– Redan tidigt bjöd vi in till användarträffar för att diskutera vad vi behövde utveckla. Kunderna har sedan dess alltid haft stor påverkan på utvecklingen både av Alvis och Skolplatsen och vi förbättrar hela tiden plattformarna med utgångspunkt från kundernas önskemål och behov.  

I samma båt som kunden

Ett nära samarbete med kunderna ligger i Gotits DNA och internt pratar man mycket om ”allianstänket”, en filosofi som handlar om att man alltid ska sätta sig i samma båt som kunden och försöka lösa problem och utveckla lösningar tillsammans.

– Vi vill lyfta oss från den traditionella leverantörsrollen, där avtalet styr strikt vad som ska levereras.

”Vi har samma vision som kunderna, att utveckla skolan, och då måste vi göra vad vi kan för att lösa uppgiften”

 

I utvecklingsarbetet investerar Gotit mycket tid i produktutveckling som alla kunder får tillgång till.

– Det roliga är ju att skolan är nationell och att alla skolor har samma uppdrag, så i princip kan man jobba tillsammans och dra nytta av de flesta förbättringar överallt. Det finns mängder av goda idéer hos våra kunder som andra kan dra nytta av. Vi blir lite som ett nav för de här idéerna som sedan ger positiva synergier för alla kunder, utan att det kostar dem något extra. 

Outnyttjad potential

För tre år sedan beslöt sig Gotit för att djupdyka i hur man rent faktiskt arbetar med administrationen i skolorna. Allt för att få underlag till ytterligare utveckling. Man började göra egna undersökningar och kartläggningar genom intervjuer med administratörer och skolledare.  Resultatet av spaningarna har hittills samlats i tre rapporter som beskriver skoladministratörernas roll och utmaningar, hur administrationen ser ut inom vuxenutbildningarna och nu senast en kartläggning av skolledarnas situation. Rapporterna används i det egna arbetet, men insikterna sprids också externt via seminarier.

Jörgen Rönning är övertygad om att om skolorna satsar mer på att jobba strategiskt med sin administration så får det positiva effekter som märks ända ut i klassrummen. Ambitionen framåt är därför att fortsätta att sprida kunskap kring hur skolorna bättre kan ta vara på möjligheterna. 

– Det blev något av en ögonöppnare för oss när deltagarna vid en användarträff för några år sedan fick frågan om de själva använde den statistik, som de löpande rapporterade in, för att analysera och förbättra den egna verksamheten. Av de 60-70 deltagarna så var det ingen som gjorde det!  

– Här finns otroligt mycket att göra, men för att det ska hända så måste skolledarna samarbeta mycket tightare med skoladministratörerna. Skolans systematiska kvalitetsarbete sker till exempel ofta utan att administratörerna är delaktiga, de borde de verkligen vara, säger Jörgen Rönning. 

För att skynda på utvecklingen har nu Gotit startat en utvecklingsgrupp inom vuxenutbildning som tittar på vad som krävs för att administrationen ska kunna stötta det systematiska kvalitetsarbetet arbetet med exempelvis olika nyckeltal. Gotit erbjuder också kompetenshöjning i form av utbildning och seminarier under namnet Gotit Akademin.

/Jörgen Rönning

 

 

Posted in Gotit |
Dela:

Kostnadsfritt Webbinarie

Den 7 september  kl. 13:00, genomför vi webbinariet: ”En ny syn på skoladministrationen”.

Gotit har låtit genomföra en kartläggning av skoladministrationen, vilket resulterat i rapporten ”En ny syn på skoladministration”. Kartläggningen visar att utvecklingen av strategisk skoladministration kombinerad med en tydlig ledningsfilosofi för administration är viktiga element i skolans utveckling.

Vi på Gotit delar med oss av erfarenheterna från kartläggningsarbetet och låter fler inspireras av de goda exemplen. Deltagare vid webbinariet får också  den utökade och uppdaterade andra utgåvan av rapporten ”En ny syn på skoladministration”.

Målgrupper för webbinariet är förvaltningsledning, skolledning, skoladministratörer och andra intresserade av administrationen inom grund- och gymnasieskolan.

Anmäl dig  här

Posted in Gotit |
Dela:

Nu publicerar Gotit rapporten

Nu publicerar Gotit rapporten ”Ledare inom skola och utbildning – ett uppdrag i korstrycket” där erfarenheter och rekommendationer presenteras. På onsdag den 1 september klockan 13:00 är det release för våran tredje rapport i serien ”Strategisk skoladministration”. Denna gången har vi fördjupad oss i en av de viktigaste rollerna inom skola och utbildning nämligen skolledaren.

Anmäl dig på det kostnadsfria webbinariet här: https://lnkd.in/e_mfZNSW

Välkommen!

Posted in Gotit |
Dela:

4 smarta tips vid terminsstarten

4 smarta tips vid terminsstarten

Jakob Lund/Shutterstock

Välkommen tillbaka från semestern. Nu när sommarlovet närmar sig sitt slut och elever och lärare är tillbaka så blir det i vanligt ordning en hel del administration att hugga tag i. En ny hösttermin innebär med automatik förändringar; elever byter skolor, gymnasieelever vill ändra i sina program- och kursval och lärare söker sig till nya arbetsplatser. Allt detta är exempel på händelser som skapar arbete för dig som skoladministratör. Inget konstigt med det, men här kommer några tips som hjälper dig att minska risken för trassel och extraarbete längre fram.

 

1. Håll koll på start- och stoppdatum

Alla elever som tex vill byta program eller kurser på gymnasiet eller byta klass eller skola på grund- eller gymnasienivå kräver en del manuell hantering i Skolplatsen. En viktig sak att tänka på i de här sammanhangen är att vara särskilt noggrann med de stopp- och startdatum som ska matas in i systemet. Tänk därför på dubbelkolla att datumen inte överlappar varandra eller att elever råkar bli dubbelregistrerade. Blir det fel så kan det, förutom att ge dig merarbete, även få konsekvenser i form av felaktig frånvarorapportering (som bla kan påverka studiemedlen på gymnasiet) eller att resurser som skolskjuts, mat eller läromedel fördelas fel. Glöm inte heller att sätta korrekta stopp- och startdatum även för lärare som börjar eller slutar på din skola eller som är kopplade till en undervisningsgrupp där det sker förändringar. Säkerställ gärna en extra gång att lärarna finns inlagda på rätt sätt och är kopplade till rätt grupper och klasser och med rätt behörighet.

2. Missa inte aviseringarna

När du är tillbaka efter sommaruppehållet så kommer du säkerligen också ha ett antal aviseringar i Skolplatsen, som du ombeds agera på. Det kan till exempel röra skolbyten, ändringar, uppsägningar eller föräldrar som rapporterat in ändrad inkomst. Ett gott råd är att titta genom aviseringarna och jobba bort dem så snart som möjligt så att de är bortrensade när terminen startar och den vanliga vardagen rullar i gång med full fart. Många av aviseringarna går snabbt att släcka genom en enkel hantering i Skolplatsen.

3. Det nya året startar 1 juli

I Skolplatsens värld pågår ett kalenderår från den 1 juli till sista juni. Anledningen är att systemet verkligen ska innehålla ett helt kalenderår och inte bara ett skolår. Genom att avsluta det gamla året den 30 juni och starta det nya 1 juli så ryms även aktiviteter som sommarskola och eventuella extrauppgifter efter terminens slut i systemet, vilket är en fördel. Att starta ett nytt år mitt i sommaren har också en rad poänger. Ett exempel är att elever som börjar på gymnasiet och som behöver egna e-postadresser för att kunna logga in i vissa tjänster får tillgång till sin e-post i god tid före skolstart. Om eleven inte finns inskriven i Skolplatsen med ett registrerat startdatum så får de ingen e-postadress. Men om du som administratör alltid sätter startdatum den 1 juli så blir det ingen fördröjning utan eleverna får sin e-postadress och kan i god tid förbereda sig med inloggningar etc innan skolan startar. Säkerställ också att läsårsskiftet blivit gjort och att alla klasser och grupper är uppflyttade.

4. Påminn vårdnadshavare

I början av terminen är det också bra att gå ut med en påminnelse till vårdnadshavarna att de ska se till att kontaktuppgifter (epost/telefon) stämmer. Detta gäller alla vårdnadshavare för barn/ungdomar i förskola/fritids/grundskola/kulturskola och gymnasiet. Dessa uppgifter kan uppdateras via det publika gränssnittet. Det är också klokt att gå ut med en påminnelse till vårdnadshavare för barn i förskola och fritids att de säkerställer att de registrerat uppdaterade inkomstuppgifter samt ett aktuellt barnomsorgsschema. Dessa uppgifter kan även de uppdateras via det publika gränssnittet.

Ps. Om det trots allt trasslar till sig så är du alltid välkommen att kontakta Skolplatsens support.
Vi finns här för att hjälp dig.

Posted in Gotit |
Dela:

Vi söker systemutvecklare till Skolplatsen

Vi behöver förstärka vårt team för förskola och skola med en systemutvecklare för vår produktutveckling.

På Gotit skapar vi IT-stöd med syftet att förenkla och utveckla administrationen från förskola till vuxenutbildning. Programvaror som Skolplatsen och Alvis erbjuder skolorna ett stöd för att bland annat administrera ansökningar, frånvaro, betyg och mycket mer.

”Att tillsammans utveckla morgondagens lärande” är vår vision. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi på Gotit de bästa lösningarna utifrån kundens behov. Vi satsar mycket på att bli en attraktiv leverantör men även en attraktiv arbetsplats och vi arbetar därför mycket med våra medarbetares personliga utveckling, både individuellt och i grupp. Som medarbetare på Gotit finns det stora möjligheter till vidareutveckling. Vi är ett långsiktigt produktbolag med långa kundavtal vilket ger stora möjligheter för våra medarbetare att växa med vår tekniska utveckling och bidra till vårt viktiga samhällsuppdrag, att förbättra skolan.

Alla våra system är webbaserade/SaaS-tjänster och används av väldigt många användare som ställer höga krav på lättanvändbara, säkra och stabila system. Gotits största personalgrupp är våra systemutvecklare som består av nio personer. Teamet är ett glatt gäng som både är seriösa och målfokuserade och leds av en teamledare.

Arbetsuppgifter:

Som systemutvecklare på Gotit kommer du att arbeta både självständigt och i grupp med webbutveckling i olika utvecklingsmiljöer och databasdesign i moderna utvecklingsverktyg. I uppgifterna ingår också test-, dokumentations- och kvalitetsarbete. Du kommer arbeta i ett team bestående av experter både i verksamhetens behov och våra tekniker. Vi jobbar i .NET-stacken med arkitekturer och databasdesign. Dessutom gillar vi att hålla hög kvalité på våra leveranser så vi automatiserar så mycket vi kan av testning- och dokumentationsarbetet. Vi arbetar efter en agil SCRUM- baserad modell med tvåveckors sprintar och kontinuerliga releaser.

Vi söker dig som är initiativtagande så att arbetet kan flyta på smidigt. Rollen kräver flexibilitet och förmågan att vara en lagspelare. Vi har ett stort kundfokus och värnar alltid om kvalitetsnivån. För oss är det oerhört viktigt att du är bekväm med att refaktorera och förbättra befintlig kod. Vi söker dig som är professionell och som tycker att det är självklart att koden du checkar in håller hög kvalitet och följer vedertagna principer för arkitektur och testbarhet.

Vi tror också att du har kunskaper och vana av .NET och C#, samt SQL Server. Vi erbjuder Visual Studio, Resharper och Rider som arbetsverktyg och därför tror vi att du har vana av någon eller samtliga av dessa också. Vår tech-stack består främst av .NET Core/.NET 5 MVC, men visst arbete sker även i våra legacyapplikationer skrivna i .NET framework.

Önskvärt är också kunskaper i

 • • Semantisk HTML
  • Responsiv CSS
  • Java Script/Typescript
  • nHibernate eller Dapper
  • Reporting Services
  • Web API
  • Mobile First för gränssnitt
  • MVC
  • Enhetstester
  • Design Patterns
  • SOLID principerna
  • Clear/Clean Code principer
  • Azure DevOps
  • Automatisering
  • Agil utveckling
  • X-functional teams
  • Användbarhet (Usablity WCAG 2.0)
  • Domain Driven Design

 

Kvalifikationer:

Utbildning: akademisk bakgrund eller motsvarighet

Yrkeserfarenhet: önskvärt minst 2-3 års erfarenhet av .NET och C#

Språkkunskaper: svenska, engelska

 

Placeringsort: Göteborg

Omfattning: Heltid

Tillträde: Snarast

Anställningsform:

Tjänsten är en tillsvidareanställning som startar med en provanställning på 6 månader.

 

Sista ansökningsdag:

Sista ansökningsdag 27 augusti 2021. Urval och intervjuer kommer dock att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Ansök därför så snart som möjligt. I anslutning till rekryteringen kommer ett arbetsprov att utvärderas.

 

Ansökan skickas till:  Skicka din ansökan och ditt CV till jobb@gotit.se. Märk din ansökan med ”Systemutvecklare”.

 

Organisations-/företagsbeskrivning:


Gotit är ett IT-företag med moderna system för skolverksamheter. Det har vi gjort sedan starten 1996. Men vi är mer än så om du frågar våra användare, de som arbetar med skoladministration och som får skolan att flyta på och fungera. Genom att göra deras jobb lättare och allt smidigare skapar vi en kedja av fördelar som sprider sig över hela skolan. Effekterna, de hamnar till slut i klassrummet. I undervisningen. I ett bättre lärande.

Posted in Gotit |
Dela:

Vi söker verksamhetskonsult till Team Skolplatsen

Vi behöver förstärka vårt team för förskola och skola med en driven verksamhetskonsult, gärna med bakgrund inom skolans värld.

På Gotit skapar vi IT-stöd med syftet att förenkla och utveckla administrationen från förskola till vuxenutbildning. Programvaror som Skolplatsen och Alvis erbjuder skolorna ett stöd för att bland annat administrera ansökningar, frånvaro, betyg och mycket mer.

”Att tillsammans utveckla morgondagens lärande” är vår vision. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi på Gotit de bästa lösningarna utifrån kundens behov. Vi satsar mycket på att bli en attraktiv leverantör men även en attraktiv arbetsplats och vi arbetar därför mycket med våra medarbetares personliga utveckling, både individuellt och i grupp. Som medarbetare på Gotit finns det stora möjligheter till vidareutveckling.

Vi söker nu en verksamhetskonsult som ska arbeta inom Team Skolplatsen. Här blir du en viktig kugge i ett positivt gäng med seriösa och målfokuserade kollegor som alltid gör sitt bästa. Initialt kommer du arbeta med att förstärka kundsupport. Efterhand, när du växt in i rollen, kommer du att arbeta med utbildning och verksamhetsutveckling. I rollen ingår även, att tillsammans med säljare, stärka förtroendet hos befintliga och nya kunder och att tillsammans med systemutvecklare prioritera och kvalitetssäkra produktutvecklingen.

Arbetsuppgifterna består av:

 • Support, dvs. stöd till våra kunder och användare av produkterna per telefon, e-post och i ärendehanteringssystem
 • Utbildning av kunder i våra produkter och tjänster. I arbetet ingår en del resande då utbildningar sker hos kund. Du planerar kundernas utbildningar tillsammans med kund och övriga i teamet.
 • Projektledning/kundansvarig, t.ex. i ett införandeprojekt eller förstudieprojekt
 • Kundrelationer, dvs. vårda befintliga kundrelationer genom support, regelbundna kontakter och aktiviteter såsom användarträffar
 • Demonstration av systemet för ny kund dvs. hjälp och stöd till säljare vid säljmöten. I arbetet ingår en del resande då demo sker hos kund.
 • Produktutveckling, dvs. aktivt arbeta för att förbättra och förädla våra produkter

 

Kvalifikationer: Du har troligtvis en akademisk bakgrund eller så har du förvärvat motsvarande kompetens genom längre arbetslivserfarenhet eller liknande. Det är önskvärt att du har yrkeserfarenhet av skoladministration/skolledning inom förskola, grundskola eller gymnasieskola och vi ser det som en stor fördel om du har arbetat som skoladministratör eller skolledare tidigare. Det är meriterande om du har arbetat i eller har kännedom om Skolplatsen som administrativt stöd. Erfarenhet från projektledning och av att hålla utbildningar är också meriterande.

Utöver våra kompetenskrav är rätt inställning och attityd viktigt. För att passa in i rollen behöver du vara serviceinriktad, kreativ och ödmjuk. Arbetet kräver flexibilitet och förmågan att vara en lagspelare samtidigt som du har ett stort kundfokus. Vi ser också gärna att du har intresse av att vidareutveckla din kompetens.

För jobbet som verksamhetsutvecklare är det viktigt att du behärskar svenska flytande i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast
Anställningsform:

Tjänsten är en tillsvidareanställning som startar med en provanställning på 6 månader.

 

Sista ansökningsdag:
Sista ansökningsdag 27 augusti 2021. Urval och intervjuer kommer dock att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Ansök därför så snart som möjligt.

Ansökan skickas till:  Skicka din ansökan och ditt CV till jobb@gotit.se. Märk din ansökan med ”Verksamhetskonsult”.

Organisations-/företagsbeskrivning:

Gotit är ett IT-företag med moderna system för skolverksamheter. Det har vi gjort sedan starten 1996. Men vi är mer än så om du frågar våra användare, de som arbetar med skoladministration och som får skolan att flyta på och fungera. Genom att göra deras jobb lättare och allt smidigare skapar vi en kedja av fördelar som sprider sig över hela skolan. Effekterna, de hamnar till slut i klassrummet. I undervisningen. I ett bättre lärande.

Posted in Gotit |
Dela:

Ett kvarts sekel i skolans och utbildningens tjänst

Den 10 maj 1996 startades Gotit med en idé om att bidra till skolans utveckling. Tiden har gått fort, och nu kan vi konstatera att vi verkat ett kvarts sekel (!) i skolans och utbildningens tjänst. Nu ser vi fram emot nästa kvartssekel med våra kunder och nätverk.

Den 10 maj var det exakt 25 år sedan Gotit startade som bolag med idén om att bidra till skolans IT-utveckling. Vi började som ett konsultföretag med uppdrag inom systemutveckling. Efter halva tiden utvecklade vi affärsmodellen till att bli tjänsteleverantör med egen produktutveckling och våra tjänster Skolplatsen och Alvis föds. Idag, 25 år senare har Gotit uppdrag i 40 % av Sveriges 30 största kommuner och är en etablerad leverantörerna av IT-stöd för Sveriges skolor. Vi har uppskattat varje sekund av de första 25 åren, och ser nu fram emot ett nytt kvartssekel tillsammans med våra kunder och nätverk.

Posted in Gotit |
Dela:

Artificiell intelligens inom skoladministrationen

Artificiell intelligens inom skoladministrationen

Artificiell intelligens, eller AI, har en stor potential att erbjuda nya möjligheter skoladministrationen och bidra till att förbättra kvaliteten. Vi har samtalat med Kevin Chen Trieu på  Gotit, om detta.

En första fråga: vem är Kevin Chen Trieu?

Jag arbetar som systemutvecklare inom Team Alvis på Gotit. Jag kommer närmast från Chalmers Tekniska Högskola, men jag har också studerat vid Shanghai Jiao Tong University. Det var under min tid i Kina som jag kom i kontakt med användningen av AI inom utbildning.

Vad är egentligen AI?

Det finns flera definitioner av vad AI är, men förenklat kan man säga att det handlar om att maskiner lär sig att utföra saker som människor kan utföra. Man brukar prata om svag, respektive stark AI. Svag AI är när maskiner löser specifika uppgifter eller problem, och stark AI är när maskiner löser mer generella uppgifter. Exempel på svag AI är automatiseringar, vissa förutsägelser och hantering av stora mängder data som är svårt för en människa att överblicka. Vi har också exempel på AI i t.ex. våra smartphones med röstigenkänning, ansiktsigenkänning m.m.

Varför ska man använda sig av AI?

För det första är AI bra på att automatisera repetitiva arbetsuppgifter som kan bli tråkiga för en människa. Användningen av AI ger också oftast bättre resultat inom de områden de används. Ett AI-system lär sig också hela tiden och blir bättre och bättre. Till sist är AI bättre på att identifiera mönster och potential i data.

Vad krävs för att ett AI-system ska fungera?

Till att börja med bygger AI på det man kallar ”maskininlärning” Det innebär att maskinen lär sig genom erfarenhet, tränar sig själv och blir allt bättre på sina uppgifter ju mer den arbetar. För ett AI-system är det viktigaste att ha tillgång till mycket data och bra data. Dålig data ger helt enkelt dåligt resultat, så det är viktigt att man är noga med att lägga in rätt och tillgänglig data i sitt system.

Vilka möjligheter ser du för AI inom skoladministrationen?

Jag ser många möjligheter, men ett exempel är att utveckla webbrobotar som ger svar på de vanligaste frågorna elever har. Ett annat exempel är att använda ansiktsigenkänning för att lösa närvarohanteringen. Just det exemplet har prövats, och fungerar tekniskt, men har utmaningar när det gäller elevernas integritet. AI-system kan också användas för att ge kursrekommendationer till elever utifrån de mål eleven har. Sedan såg jag exempel i Kina där man använde AI-system för att identifiera när elever hade behov av mer stöd i undervisningen. Så exemplen är många.

Till sist: vilken är den största potentialen du kan se med AI inom skolans värld?

Det får jag nog säga är möjligheten att utveckla analysen av den data som genereras inom skoladministrationen. Här finns det möjligheter att först och främst göra deskriptiv analys, d.v.s. sammanställa rapporter, lyfta fram sammanhang och dra slutsatser. Men mer spännande är att AI kan göra prediktiv analys, d.v.s. utifrån tillgänglig data förutspå vad som kan komma att hända. Till exempel att en elev riskerar avbrott eller att inte nå sina kursmål.

Läs mer om AI:

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/artificiell-intelligens-i-skolan-kraver-okad-insikt-hos-lararna

 

https://urplay.se/program/218957-skolstudion-ai-i-framtidens-skola

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/forskaren-om-for-och-nackdelarna-med-ai-i-skolan

 

https://techworld.idg.se/2.2524/1.699032/ai-sa-funkar

Posted in Gotit |
Dela: