Gotit skjuter upp användarträff Skolplatsen

Gotit har beslutat att skjuta upp den användarträff för Skolplatsen i Gävle som var planerad att genomföras den 18 –19 mars.

Under den senaste tiden har Gotit diskuterat huruvida vi skulle genomföra användarträffen för Skolplatsen eller inte. Vi har noggrant följt utvecklingen av de rekommendationer som lämnats av Folkhälsomyndigheten och de signaler som vi fått från bokade deltagare. I våra diskussioner har vi varit noga med att inte spekulera själva kring olika faktorer, utan låtit oss vägledas av de bedömningar som gjorts av ansvariga myndigheter samt de bedömningar som både deltagarna och deras huvudmän gjort.

Baserat på dessa bedömningar var utvecklingen att vi fram till kl 13.00 på fredagen före användarträffen  endast hade ett fåtal avbokningar med hänvisning till beslut om restriktioner för resor och konferenser tagna av huvudmän. Det fanns inte heller några rekommendationer från myndigheterna om att undvika samlingar med lägre deltagarantal än 500 personer. Vi hade inte heller fått några fler frågor från bokade deltagare. Vi beslutade då att fortsätta förberedelserna för användarträffen och genomföra den som planerat. Vid vårt nästa möte, kl 15.00 samma fredag, hade ytterligare meddelanden om avbokningar kommit. Vi beslutade då att avvakta över helgen med ett definitivt beslut, för att direkt på måndag morgon kontakta alla anmälda deltagare med en fråga om deras planer för deltagande. Under helgen och måndag morgon kom ytterligare avbokningar som grundade sig på restriktioner från huvudmännen.

Gotits användarträffar ska både vara ett tillfälle då Gotit lämnar information till sina användare och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan användare. Av den anledningen upplever vi att det måste finnas ett tillräckligt stort antal deltagare vid en användarträff för att detta mål ska uppnås. Gotit är också mån om att alla intresserade användare ska få chansen att besöka våra användarträffar. Att genomföra en användarträff där ett flertal bokade deltagare inte har möjlighet att komma skulle enligt vår bedömning både leda till en mindre bra träff för dem som är på plats, och en missad möjlighet för dem som inte kan komma. Av den anledningen har vi beslutat att skjuta på Skolplatsens användarträff till en tidpunkt då läget mer återgått till det normala.

Vi delar alla besvikelsen över att användarträffen blir uppskjuten, men vi återkommer så snart vi kan med förslag på nytt datum.

Om du har några frågor, kontakta:

Andreas Öhman

Teamledare Skolplatsen
031-704 19 55
andreas.ohman@gotit.se

 

Posted in Gotit |
Dela:

Gotits leveranskapacitet vid ökad smitta

Gotit har gått igenom eventuella konsekvenser i samband med spridningen av Corona-viruset. Vi har framför allt bedömt konsekvenserna av ett mer allmänt behov av karantän samt ett större utbrott av sjukdom till följd av viruset.

Till att börja med vill vi lyfta fram att drift och löpande administration av Gotits tjänster till våra kunder redan idag genomförs på ett sådant sätt att förändringar i personalsituationen på Gotit endast har marginella konsekvenser för den totala funktionaliteten för tjänsterna. Av den anledningen bedömer vi att om ett större sjukdomsutbrott skulle inträffa så skulle de märkbara konsekvenserna för våra kunder begränsa sig till en mindre fördröjning i svaren på direkta supportfrågor. Vi bedömer att funktionaliteten och driftsäkerheten i våra system inte skulle påverkas alls av ett sjukdomsutbrott på Gotit.

Vi har en beredskap för att hantera ett generellt behov av karantän då vi säkerställt att alla medarbetare kan arbeta hemifrån. Denna möjlighet erbjuds också redan idag medarbetare som skulle uppvisa något form av symptom på virusinfektion.

Vi har också gjort en genomgång bland samtliga medarbetare och kan konstatera att ingen av våra medarbetare under aktuell tidsperiod har besökt något av de områden som varnas för på Folkhälsomyndighetens webbplats. Vi följer också löpande de uppdateringar och rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten.

Har du ytterligare frågor som rör Gotits leveranskapacitet, hör av dig till:

Jörgen Rönning

VD
031-704 19 56
jorgen.ronning@gotit.se

Posted in Gotit |
Dela:

Nytt seminarium i Hässleholm

Den 5 februari genomförde Gotit ännu ett seminarium om strategisk skoladministration. Den här gången var det ett trettiotal intresserade deltagare från södra Sverige som samlades i Hässleholms Kulturhus för att inspireras och samtala kring strategisk skoladministration. Mikael Andersson presenterade den andra upplagan av Gotits rapport ”En ny syn på skoladministration. Rikard Sjödahl och Sanna Bengtsson från Halmstad redogjorde för hur Halmstad kommun utvecklat sin skoladministration med ökade resurser för analys av den information som skoladministrationen genererar. Seminariet gav också deltagarna tid att i mindre grupper utbyta erfarenheter och reflektera kring det som presenterats.

Posted in Gotit |
Dela:

SETT uppskjutet

De planerade  SETT-dagarna den 21 – 23 april är uppskjutna till följd av förbudet mot arrangemang med över 500 deltagare. Gotit har dock kvar sin bokning som utställare, och vi ser fram emot att medverka i höst. Vi återkommer med datum så fort beslut är taget.

Läs mer på SETTs webbplats.

 

Posted in Gotit |
Dela:

Gotit kartlägger vuxenutbildningen

Under 2019 genomförde Gotit en kartläggning av administrationen inom förskolan till gymnasieskolan. Resultatet blev bl.a. rapporten ”En ny syn på skoladministration”. Nu går Gotit vidare i sitt arbete med att kartlägga skoladministrationen i Sverige, och den här gången är det vuxenutbildningens tur. Precis som tidigare är det Mikael Andersson som genomför kartläggningen. Mikael har en lång erfarenhet som utredare, bl.a. på Utbildningsdepartementet.

-Det ska bli spännande att göra ännu en utredning om skoladministration, säger Mikael Andersson. Att få genomföra motsvarande kartläggning, fast inom vuxenutbildningen, kommer att komplettera bilden av hur nya behov och tankar växer fram inom skoladministrationen.

Ytterligare en intressant faktor är att det finns så många uppgifter för skoladministrationen inom vuxenutbildningen som är specifika för vuxenutbildningsområdet.

-Vuxenutbildningen har ett helt annat upplägg än t.ex. gymnasieskolan, säger Mikael Andersson. Man har mycket högre krav på flexibilitet och individanpassning och man arbetar inte utifrån terminer och läsår, utan istället antas eleverna hela tiden. Det finns också krav på att olika typer av utbildning ska kunna kombineras, t.ex. sfi och yrkesutbildning.

Just frågan om vuxenutbildningens särart är något som Mikael tror kommer att prägla kartläggningen.

-Jag tror att det är särskilt viktigt att titta lite extra på just de administrativa konsekvenserna av det som är speciellt för vuxenutbildningen, säger Mikael. Om man inte fullt ut är medveten om hur många specifika skyldigheter och uppgifter det finns för vuxenutbildningen, finns det en fara i att man utformar resurserna all skoladministration likadant.

Arbetet med den nya kartläggningen kommer att starta i februari, och en rapport kommer att finnas klar i början av september.

Mikael Andersson

Mikael Andersson

Posted in Gotit |
Dela:

Ny medarbetare på Gotit

Vi är glada att kunna presentera vår senaste medarbetare, Tim Mighall. Tim vikarierar som verksamhetskonsult på Team Skolplatsen.

Tim, som ursprungligen är från England, har arbetat inom förskolan, vid Folkuniversitetet och Academedia. Tim är också ledarskapsutvecklare och coach.

-Jag gillar Gotits mål och deras sätt att jobba med ett coachande förhållningssätt och det var en av flera saker som lockade mig till positionen, säger Tim. Jag har haft många roller i skolvärlden och ser fram emot att hjälpa våra kunder med deras strategiska skoladministration och att tillsammans skapa de bästa möjliga förutsättningarna för skolan idag.

Posted in Gotit |
Dela:

Gotit startar poddsändningar

Nu har vi glädjen att presentera premiäravsnittet i Gotits nya pod-kanal ”Skoladministrationen”. Kanalen kommer att innehålla nyheter och samtal kring skoladministration och utvecklingen av strategisk skoladministration. I premiäravsnittet kan du höra mer om behovet av analys av den information som skoladministrationen genererar. Inledningsvis kommer vi att presentera ett nytt podavsnitt varannan månad. Har du tips eller önskemål kring innehåll kan du höra av dig till info@gotit.se

Vill du prenumerera på podden Skoladministrationen, lägg in denna adress i din podcast-app: https://feed.podbean.com/skoladministration/feed.xml

Lyssna på premiäravsnittet

Posted in Gotit |
Dela:

Gotits teamledare om trender och framtid

Inför ett nytt år och nytt decennium ställde vi en fråga till Gotits teamledare på Alvis och Skolplatsen: Vilka trender ser ni inom skoladministrationen, och hur ser den närmsta framtiden ut?

-Det jag främst ser som en trend bland våra kunder är en ökad efterfrågan på tillgång till information som gör att man kan agera, säger Jonas Hansson, teamledare för Alvis. Man uttrycker ett behov av att kunna se trender inom olika områden för att kunna utveckla verksamheten

Jonas får medhåll av teamledaren för Skolplatsen, Andreas Öhman.

-Även inom ungdomsskolan är det funktioner som påminner om business intelligence som efterfrågas, säger Andreas. Det stämmer bra överens med Gotits resonemang om behovet av en strategisk skoladministration som stödjer det systematiska kvalitetsarbetet.

Båda är också överens om att en ökad integration mellan olika system efterfrågas mer och mer.

-Det går hand i hand med önskemålet om att kunna jämföra information inom olika administrativa områden, säger Andreas Öhman. Ju mer system integreras, desto mer effektiva analyser kan man göra, menar han.

-Inom vuxenutbildningen finns också ett behov av att kunna målgruppsanpassa funktioner och utåtriktad information, säger Jonas Hansson. Eftersom det kan finnas allt mellan analfabeter och akademiker inom målgruppen måste det vara möjligt att få samma typ av funktioner på flera olika sätt.

Båda ser också att EU:s webbdirektiv för tillgänglighet får konsekvenser för Gotits kunder. Direktivet ställer krav både på funktionalitet och innehåll, vilket de administrativa systemen måste stödja kunderna med.

På gång i den nära framtiden lyfter båda de kommande användarträffarna. I mars genomförs användarträffar både för Alvis och Skolplatsen. En nyhet är att användarträffarna kommer att bli mer av seminarier, med ett innehåll som användarna kan ha nytta av ur ett bredare perspektiv än enbart som användare av Alvis och Skolplatsen.  Representanter för Skolverket och Gotits utredningar,  samt experter på skolledning och administration kommer att medverka i de olika seminariepassen.

-Våra användarträffar ska upplevas som en chans till fortbildning av våra användare, avslutar Jonas och Andreas.

Läs mer om användarträffarna här

Läs mer om webbdirektivet här

Jonas Hansson och Andreas Öhman

 

Posted in Gotit |
Dela:

Ny medarbetare på Gotit

Vi är glada att kunna presentera vår senaste medarbetare, Tim Mighall. Tim vikarierar som verksamhetskonsult på Team Skolplatsen.

Tim, som ursprungligen är från England, har arbetat inom förskolan, vid Folkuniversitetet och Academedia. Tim är också ledarskapsutvecklare och coach.

-Jag gillar Gotits mål och deras sätt att jobba med ett coachande förhållningssätt och det var en av flera saker som lockade mig till positionen, säger Tim. Jag har haft många roller i skolvärlden och ser fram emot att hjälpa våra kunder med deras strategiska skoladministration och att tillsammans skapa de bästa möjliga förutsättningarna för skolan idag.

Posted in Gotit |
Dela:

Analysera mera

En fråga som diskuteras mer och mer är hur man genom bättre analys av den information som skoladministrationen genererar kan förbättra kvalitetsarbetet inom skolan. Inom företagsvärlden har digitaliseringen inneburit att man som ett led i kvalitetsarbetet förbättrat analysen av den information som administrationen genererar, vilket lett till bättre resultat och högre effektivitet. Men inom skolan har man inte kommit lika långt, och det mesta av den information som genereras används för rapportering istället för analys.

Men det finns både goda exempel och utvecklingsinitiativ kring hur man kan arbeta med analys av information och data som genererats av administrationen. I Gotits rapport ”En ny syn på skoladministration” finns  goda exempel på hur man utvecklat skolans och huvudmannens förmåga att arbeta med analys. I Halmstad kommun har huvudmannen särskilda skolanalytiker som hjälper skolorna med analys av den information som skolorna genererar. Just detta arbetssätt presenteras också vid Gotits kommande seminarium om strategisk skoladministration i Hässleholm.

Frågan finns också med som en del i Skolverkets arbete med skolans digitalisering och det finns några utvecklingsprojekt kring vad som kallas datadriven skolutveckling.  Så man kan med fog säga att temperaturen ökat, och det finns gott hopp om att denna viktiga fråga får en mer framträdande plats i diskussionerna om skolans utveckling.

Tips på läsning:

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/inratta-kvalitetsregister-och-ge-inte-eleverna-datorer-30445
http://www.spaningen.se/standarder-for-datadrivna-processer-i-skolan/
http://utbildningsdata.se

Posted in Gotit |
Dela: