Aktuellt

Efterlängtade lärarfunktioner på gång

Bild: Shutterstock

Efterlängtade lärarfunktioner på gång

Gotits arbete med att ta fram nya skräddarsydda funktioner för lärare i Alvis och Skolplatsen pågår för fullt. Målet är att kunna erbjuda lärare nya funktioner som förenklar deras vardag genom att administrativa arbetsuppgifter blir så enkla, smidiga och snabba som möjligt. Studium, Göteborgs Stads vuxenutbildning är en av de kunder som redan testat vissa funktioner i skarpt läge.

Under hösten har Gotit, tillsammans med flera referens- och testgrupper från olika skolformer, fortsatt arbeta med utvecklingen av lärarfunktionerna. Tillsammans med kunder och lärare har man fångat upp både önskemål kring nya funktioner och feedback på funktioner som är under utveckling.

– Vi har fått en mängd värdefull feedback kring vad vi bör lägga till eller ta bort, säger Tim Mighall, organisationsutvecklare på Gotit. Samtidigt är det en fin balansgång att inte addera så mycket funktionalitet att det går ut över enkelheten i systemet.

– Responsen från lärarna har varit jätteviktig i utvecklingsarbetet och vi har tagit stor hänsyn till deras synpunkter innan vi har tagit nästa steg. Vi räknar nu med att kunna leverera lärarfunktionerna från och med maj 2023.

Men det finns också några kunder som redan är i gång och använder delar av de nya funktionerna. En av de första var Studium, vuxenutbildningen i Göteborgs Stad. Sedan i somras har man testat ett antal funktioner, bland annat betygssättning och studieförsäkran och gått skarpt med närvarofunktionen.

– En del i vår utmaning är att vi är en del av Göteborgs Stad som är en stor och komplex värld med många leverantörer och IT-system som ska samordnas. Jag kan tänka mig att det är lite lättare i mindre kommun, säger Lars Wallgren, kvalitetssamordnare på Studium. Vår utgångspunkt är att ett system bland annat ska lösa vissa problem och även inbjuda till nytt tänkande och arbetssätt, vilket jag tycker att funktionerna till stor del gör. Sedan har vi vissa utmaningar i tex hur schema importeras och hur man hanterar felsökning i schema/frånvaro.

Sedan Studium började använda lärarfunktionerna så har man fortsatt ha en löpande dialog med Gotit under hela hösten för att framföra feedback och önskemål.

– De nya funktionerna har varit bra för oss och vi upplever också att Gotit har lyssnat på oss och våra önskemål om förtydliganden eller utveckling av lärarfunktionerna, konstaterar Lars Wallgren kvalitetssamordnare Studium. Nu ska vi snart även gå skarpt med funktionerna betygssättning och studieaktivitet, förhoppningsvis redan innan jul.

Dela: