Aktuellt

En jättechans för vuxenutbildningen

Bild: Shutterstock

En jättechans för vuxenutbildningen

I oktober invigs ett nytt omställningsstudiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som vill bredda sin kompetens och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. För vuxenutbildningen innebär detta både nya möjligheter och utmaningar.  

Under hösten 2022 träder en ny storsatsning inom utbildningssystemet i kraft. Genom regeringens nya omställningspaket för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, blir det nu lättare för anställda som är i behov av omställning eller utveckling att utbilda sig och samtidigt behålla sitt jobb. I praktiken innebär det att man som anställd kan beviljas ett högre omställningsstudiestöd från CSN medan man är tjänstledig på hel- eller deltid. Studierna kan bedrivas inom hela det vuxna utbildningssystemet, såsom Komvux, högskola och yrkeshögskola. Även trygghetsorganisationer som TSL och TRR kan beställa en specialdesignad utbildning vid behov.

– Man uppskattar att volymen ska kunna uppgå till 30 000 utbildningsplatser när den är fullt utbyggd. För kommuner och utbildningsföretag inom vuxenutbildningen är detta en jättechans att bredda sin målgrupp, till exempel genom att skapa en utbildningsmodell som gör det möjligt att kombinera studier med arbete. Det blir också viktigt att ha ett erbjudande till trygghetsorganisationerna som är up-to-date och passar arbetsmarknadens behov, säger Jan Elftorp konsult på Elftorp Consulting AB.

Syftet med omställningsstudiestödet är att sänka tröskeln till studier för anställda som vill bredda sin kompetens, utan att få ett stort inkomstbortfall. Därför består studiestödet av ett bidrag på upp till 80 procent av den anställdes lön, och kan dessutom kombineras med ett lån. Att söktrycket till Komvux förväntas öka skapar stora möjligheter för vuxenutbildningen, men medför också nya utmaningar.

– Normalt sett följer skolan ett system där individen är i fokus, men här krävs det också återrapportering till en trygghetsorganisation eller arbetsgivare gällande studieresultat, närvaro och studieplaner. Dessutom kommer det att behövas nya sätt att skapa moduler för registrering och dokumentation för de studenter som kommer in via trygghetsorganisationerna, säger Jan Elftorp.

En annan viktig faktor för vuxenutbildningen blir att paketera nyckeltal som betyg, utbildningslängd, kostnader och studieuppehåll på ett effektivt sätt. För att göra det vore det önskvärt med en gemensam standard, så att man kan mäta och jämföra resultat.

– Får man nya målgrupper att jobba med blir det ännu viktigare med en bra resultat- och kvalitetsuppföljning. Här skulle Gotit kunna bli en viktig spelare och stötta vuxenutbildningen med att ta fram rätt nyckeltal och paketera det administrativa stödet på ett användarvänligt sätt, så att uppföljning, ledning och styrning blir så bra som möjligt, säger Jan Elftorp.

Han fortsätter:

– Omställningspaketet är fortfarande i sin linda, men jag tror att det kommer krävas både samarbete och dialog mellan vuxenutbildningen och Gotit. Detta är en fin möjlighet att vidareutveckla verksamheten tillsammans.

Omställningspaketet i korthet:

  • Den 1 oktober 2022 öppnar ansökan för omställnings­studiestöd för studier
    i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.
  • Studiestödet är till för dig mitt i arbetslivet som är i behov av omställning eller utveckling.
  • Utbildningen ska leda till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom vidareutveckling inom det egna området eller att byta spår helt.
  • Du som söker ska vara mellan 27 och 62 år.
  • Bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp.
    Utöver bidraget kan du välja att ta ett lån.

 

Läs mer om omställningsstudiestödet här.

 

Dela: