Aktuellt

Tillitsbaserad styrning – om tillitens betydelse


Bild: Jacob Lund

Kostnadsfritt webbinarium

Tillitsbaserad styrning – om tillitens betydelse

Datum: Onsdag 8 juni
Tid: 13:00–14:30
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Skolledare, huvudmän och skoladministratörer inom skola och vuxenutbildningen

Att delegera är ett sätt att få mer tid till dina fokusområden. Men framgångsrik delegering bygger på tillit. Lennart Wittberg kommer att ge nya kunskaper kring tillitsbaserad styrning och vilken roll tilliten spelar i både tanke och praktik. Lennart Wittbergs presentation tar upp konflikten mellan den tänkta och den konkreta verkligheten samt exempel på strategier för att hantera denna diskrepans.

Webbinariet kommer att sätta tillitsbaserad styrning i ett sammanhang, historiskt och styrningsmässigt, för att ge ökad förståelse av vad det handlar om och ge vägledning för hur organisationer kan arbeta med tillit.

Om Lennart Wittberg: Lennart Wittberg är författare och rådgivare som hjälper offentlig sektor att utvecklas.

Varmt välkommen!

Anmäl dig till webbinariet här.

Dela: