Aktuellt

CSN-rapportörens roll på Komvux

CSNBILD: Shutterstock

CSN-rapportörens roll på Komvux

Rätten till studiestöd på Komvux grundar sig på ett komplext regelverk, där flera faktorer kan påverka utbetalningarna. Det är ofta skoladministratörens roll att se till att rätt uppgifter kommer in till CSN i rätt tid, vilket kan vara en utmaning. Här ger Linda Tornéus, kommunikationsansvarig på CSN, några goda råd till dig som är ny som rapportör, eller till dig som vill fräscha upp dina kunskaper kring regelverket.

 

Inom vuxenutbildningen är viktigt att det finns fungerande rutiner för hur man rapporterar in uppgifter om kurser och studieplaner till CSN eftersom det ligger till grund för elevers rätt till studiemedel och när utbetalningarna sker. Rollen som rapportör faller ofta på skoladministratörer, där det gäller att förstå vikten av att skicka in rätt uppgifter i rätt tid och för rätt person. En sent inkommen rapport kan innebära felaktiga utbetalningar och återkrav, vilket kan få stora konsekvenser för den berörda elevens ekonomi. Är man ny som skoladministratör behöver man först få behörighet för att kunna rapportera in underlag till CSN.

 

Rapportörens roll
Som rapportör på Komvux redogör man för alla utbildningar som finns på skolan, både på grundskole- och gymnasienivå. Man anger också vilka kurser som varje elev är antagen till tillsammans med antal poäng och datum för när kursen börjar och slutar. När studierna väl börjar rapporterar man in att varje elev kom till studiestarten för respektive kurs. Därefter ska man också rapportera in de förändringar som sker under studiernas gång, till exempel avbrott eller förlängningar. Till sist rapporterar man också in elevernas studieresultat.

 

Studieplan och studietakt
Rätten till studiemedel påverkas bland annat av elevens studieplan och studietakt. Förenklat kan man säga att eleven ska läsa minst 50 procent i minst tre veckor för att kunna studera med studiestöd. För elever som läser olika studietakt under en studieperiod kan datum för utbetalning påverkas.

 

Studieresultatprövning
Det är rapportörens uppgift att skicka in elevernas studieresultat, där det gäller att först få in betygen från lärarna i tid och sedan rapportera dem vidare till CSN. Tänk på att kursen är slut det datum som betygen sätts. För att kunna få studiemedel krävs det att eleven är godkänd i ett visst antal kurser per termin eller sedan eleven sist studerade med studiemedel. Det generella kravet på studieresultat är att man måste ha klarat 75 procent av sina kurser. Ibland finns det giltiga skäl till att eleven inte har klarat en kurs eller utbildning, till exempel vid sjukdom som kan styrkas med intyg.

 

Tänk även på det här:

  • Som skoladministratör är det viktigt att föra en tät dialog med skolan och se till att det finns en bra rutin för att skicka in ändringar i form exempelvis av avbrott och förlängningar till CSN.
  • CSN har en partnertelefon som är öppen alla vardagar mellan nio och tolv. Dit kan man vända sig om man har några frågor eller funderingar kring rapporteringen. Se till att ha den fyrsiffriga skolkoden till nära hands när du ringer. Telefonnummer: 0771 276 400
  • Se även till att de inskickade kontaktuppgifterna till skolan är uppdaterade så att CSN vet vem man kan kontakta om det skulle uppstå något problem.

 

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om behörigheter och rapportering

 

Text: Texten är baserad på en intervju med CSN.

Dela: