Aktuellt

Kostnadsfritt Webbinarium: Introduktion i ansvarsfrågor i skolan

Bild: Jacob Lund

Kostnadsfritt Webbinarium:

Introduktion i ansvarsfrågor i skolan

 

Målgrupp: All personal i grundskola, gymnasieskola och Kulturskolan
När: Tisdag 28 september.
Tid: Föreläsning kl 14.30-15.30 samt svar på ställda frågor kl. 15.30.16.00
Anmäl dig här

 

Lär dig mer om elevers rätt till kunskapsstöd och skolans ansvar för hemmasittande barn. Vilka brott riskerar man att begå som skolpersonal? Och vad säger egentligen lagen om tystnads- och anmälningsplikt?

 

Den 28 september bjuder Gotit in dig till ett kostnadsfritt webbinarium med Staffan Olsson, efterfrågad föreläsare, författare och lärarutbildare. Staffan har mångårig expertis av juridiska frågor inom skolverksamheten och har också skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola (Studentlitteratur, 2019).

Under föreläsningen introducerar Staffan olika frågor och situationer kopplat till ämnen som kränkningar, ingripande och regler för filmning och fotografering i verksamheten. Staffan kommer också att tipsa om vad man kan tänka på vid hem- och elevkontakter.

Webbinariet utgår från personalens ansvar i bred bemärkelse, både kopplat till skollagstiftningen och andra lagar. Föreläsningen är en introduktion och vänder sig till all verksam skolpersonal som vill öka förståelsen för vikten av dessa frågor och vem som bär ansvaret i skolan. Om du gillar webbinariet har du också möjlighet att via oss på Gotit beställa en mer djupgående föreläsning av Staffan i ämnet.

Föreläsningen kommer att behandla ämnen som:

  • Vilka brott riskerar personal att begå?
  • Vad bör man tänka på i hem- eller elevkontakter?
  • Elevers rätt till stöd och särskilt stöd för att nå kunskapskraven
  • Rätten att disciplinärt eller handgripligen ingripa mot en elev
  • Kränkningar i skolan
  • Regler vi utflykter och vid tillsyn, beroende på ålder och mognad
  • Kortfattat om integritet i skolan, om tystnads- och anmälningsplikt
  • Vad gäller för huvudmannens, skolans och hemmets ansvar för hemmasittande barn?
  • Vilken rätt har föräldrar eller personal att fotografera eller filma i vår verksamhet?

 

Anmäl dig här

 

Dela: