Aktuellt

KLIVA-utredningen

KLIVA-utredningen har lämnat sina förslag till regeringen. Utredningen lämnar förslag på flera områden som ska leda till att kvaliteten inom sfi ska öka. Några av de viktigaste förslagen är att Skolverket ska ta fram stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete inom komvux. Utredningen föreslår också att Skolinspektionen ska genomföra förstärkta granskningar av sfi-verksamheter på anordnarnivå, och inte bara på huvudmannanivå, samt av kvalitetsarbetet inom sfi. Ett så kallat kommunalt språkansvar ska införas, som ska stödja kommunerna och skärpa befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och stödja individer att påbörja och slutföra hela sfi-utbildningen. Utredningen föreslår också att distansundervisning inom sfi skall regleras på ett särskilt sätt.

Läs mer

Dela: