Aktuellt

Satsningar på vuxenutbildning

Statsråd Anna Ekström Utbildningsminister Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

I vanliga fall kanske regeringens vårändringsbudget inte innehåller så dramatiska förändringar. Men i år har coronapandemin förändrat detta. Som ett led i regeringens arbete att möta de negativa konsekvenser som pandemin bedöms få för ekonomin och arbetsmarknaden gör man stora satsningar på vuxenutbildningen.

Den första satsningen gäller regionalt yrkesvux. Till att börja med tillför regeringen 675 miljoner kronor för att finansiera fler helårsplatser inom regionalt yrkesvux. Men minst lika viktigt är att regeringen tar bort kravet på kommunal motfinansiering av yrkesvux. Fram tills nu har kommunerna varit tvungna att själva finansiera en helårsplats för varje helårsplats som finansierats med statsbidrag. Just kravet på motfinansiering har varit en av de främsta anledningarna till att kommunerna tidigare inte kunnat erbjuda yrkesvux i samma omfattning som det faktiskt funnits statsbidrag för. När det kravet nu försvinner förändras läget dramatiskt. Eftersom  den andra anledningen till att alla yrkesvuxplatser inte använts har varit att det inte funnits nog med sökande elever kommer permitteringar och liknande att ändra även detta. Så med mer pengar, ändrade regler och fler möjliga elever kan vi nog räkna med en mycket stark ökning av regionalt yrkesvux framöver. Tyvärr finns problemet med för få yrkeslärare kvar, men med tanke på situationen på arbetsmarknaden kanske även fler yrkesarbetande byter karriär till yrkeslärare.

Nästa stora satsning i vårändringsbudgeten gör inom yrkeshögskolan. Totalt satsar regeringen sammanlagt 245 miljoner kronor extra på platser inom yrkeshögskolan, fördelat på tre olika områden. Den första satsningen är att öka antalet platser vid redan beviljade utbildningar genom ett tillskott på 157 miljoner kronor. Här är det alltså inte fråga om en ny ansökningsomgång med nya utbildningar, utan en utökning av antalet platser hos de anordnare som redan fått utbildningar beviljade. Den andra satsningen är ett ökat anslag för kortare kurser och kurspaket av mindre omfattning. Här lägger regeringen 37 miljoner kronor extra, eftersom dessa utbildningar bedöms vara viktiga i det omställningsarbete som kommer att krävas. Till sist satsar regeringen 29 miljoner kronor på en ny försöksverksamhet med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen. Avsikten är att yrkesarbetande som redan har delar av de kunskaper som behövs för en examen, genom tillgodoräknande och kompletterande utbildning ska kunna få en examen.

Senare under denna vecka vänas också ett beslut från regeringen som rör studiestartsstödet. Bland annat kommer kravet på arbetslöshet i sex månader tas bort.

Genom de här stora satsningarna visar regeringen tydligt att man uppfattar vuxenutbildningen som ett synnerligen viktigt verktyg i arbetet med att minska de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

 

Dela: